Tipus

Utilitzeu esta pestanya per especificar i definir el tipus d'índex que voleu inserir. També podeu crear índexs personalitzats.

Per accedir a esta orde...

Trieu la pestanya Insereix ▸ Índexs i taules ▸ Taula de contingut, índex o bibliografia ▸ Tipus (depèn del tipus)


En funció del tipus d'índex que hàgeu seleccionat, esta pestanya contindrà les opcions següents.

Taula de continguts

Les opcions següents estan disponibles quan seleccioneu Taula de continguts com a tipus d'índex.

Índex alfabètic

Les opcions següents estan disponibles quan seleccioneu Índex alfabètic com a tipus d'índex.

Índex d'il·lustracions

Les opcions següents estan disponibles quan seleccioneu l'Índex d'il·lustracions com a tipus d'índex.

Índex de taules

Les opcions següents estan disponibles quan seleccioneu Taules d'índex com a tipus d'índex.

Definit per l'usuari

Les opcions següents estan disponibles quan seleccioneu Definit per l'usuari com a tipus d'índex.

Taula d'objectes

Les opcions següents estan disponibles quan seleccioneu Taula d'objectes com a tipus d'índex.

Bibliografia

Les opcions següents estan disponibles quan seleccioneu Bibliografia com a tipus d'índex.

Ús de taules de continguts i índexs

Insereix ▸ Índexs i taules ▸ Entrada

Ens cal la vostra ajuda!