Etiquetes especials

Quan guardeu un document que conté camps com a document HTML, el LibreOffice converteix automàticament la data, l'hora i els camps d'InformacióDoc en etiquetes HTML especials. El contingut dels camps s'insereix entre les etiquetes d'obertura i de tancament HTML dels camps convertits. Estes etiquetes HTML especials no corresponen a les etiquetes HTML estàndard.

Els camps del LibreOffice Writer s'identifiquen amb l'etiqueta <SDFIELD> en un document HTML. El tipus de camp, el format i el nom del camp especial s'inclouen a l'etiqueta d'obertura HTML. El format d'una etiqueta de camp que es reconeix en un filtre HTML depèn del tipus de camp.

Camps de data i hora

Per als camps de "Data" i "Hora", el paràmetre TIPUS equival a DATAHORA. El format de la data o de l'hora s'especifica al paràmetre SDNUM, per exemple, DD:MM:YY per a la data, o HH:MM:SS per a l'hora.

Per camps de data i hora fixats, la data o l'hora s'especifiquen amb el paràmetre SDVAL.

En la taula següent es mostren exemples d'etiquetes especials HTML de data i hora reconegudes pel LibreOffice com a camps:

Camps

Etiqueta del LibreOffice

S'ha fixat la data

<SDFIELD TYPE=DATETIME SDVAL="35843,4239988426" SDNUM="1031;1031;DD/MM/YY">17/02/98</SDFIELD>

La data és variable

<SDFIELD TYPE=DATETIME SDNUM="1031;1031;DD/MM/YY">17/02/98</SDFIELD>

S'ha fixat l'hora

<SDFIELD TYPE=DATETIME SDVAL="35843,4240335648" SDNUM="1031;1031;HH:MM:SS">10:10:36</SDFIELD>

L'hora és variable

<SDFIELD TYPE=DATETIME SDNUM="1031;1031;HH:MM:SS">10:10:36</SDFIELD>


Camps d'InformacióDoc

Per als camps d'InformacióDoc, el paràmetre TIPUS equival a DOCINFO. El paràmetre SUBTYPE mostra el tipus de camp específic, per exemple, per al camp InformacióDoc "Creat", SUBTYPE=CREATE. Per als camps d'InformacióDoc de data i hora, el paràmetre FORMAT equival a DATE o TIME, i el paràmetre SDNUM indica el format de nombre que s'utilitza. El paràmetre SDFIXED indica si el contingut del camp InformacióDoc és fix o no.

Els continguts d'un camp fix de data o hora equivalen al paràmetre SDVAL, si no, els continguts equivalen al text que es troba entre les etiquetes SDFIELD i HTML.

En la taula següent es mostren exemples de marcadors especials HTML d'InformacióDoc reconeguts pel LibreOffice com a camps:

Camps

Etiqueta del LibreOffice

Descripció (contingut fix)

<SDFIELD TYPE=DOCINFO SUBTYPE=COMMENT SDFIXED>Descripció</SDFIELD>

Data de creació

<SDFIELD TYPE=DOCINFO SUBTYPE=CREATE FORMAT=DATE SDNUM="1031;1031;QQ YY">1. Trimestre 98</SDFIELD>

Hora de creació (contingut fix)

<SDFIELD TYPE=DOCINFO SUBTYPE=CREATE FORMAT=TIME SDVAL="0" SDNUM="1031;1031;HH:MM:SS AM/PM" SDFIXED>03:58:35 PM</SDFIELD>

Data de modificació

<SDFIELD TYPE=DOCINFO SUBTYPE=CHANGE FORMAT=DATE SDNUM="1031;1031;NN DD MMM, YY">Dl 23 Feb, 98</SDFIELD>


Ens cal la vostra ajuda!