Base de dades

Podeu inserir camps des de qualsevol base de dades, per exemple, camps d'adreces, en el document.

Per accedir a esta orde...

Trieu la pestanya Insereix - Camps - M茅s camps - Base de dades


Tipus

Enumera els tipus de camp disponibles.

Tipus de camp

Significat

Qualsevol registre

Insereix el contingut del camp de la base de dades que heu especificat en el quadre N煤mero de registre com a camp de combinaci贸 de correu si es compleix la Condici贸 que heu introdu茂t. Nom茅s es consideren els registres seleccionats amb una selecci贸 m煤ltiple en la visualitzaci贸 de la font de dades.

Podeu utilitzar este camp per inserir diversos registres en un document. Nom茅s heu d'inserir el camp Qualsevol registre davant dels camps de la carta de formulari que utilitzen un registre determinat.

Nom de la base de dades

Insereix el nom de la taula de la base de dades seleccionada en el quadre Selecci贸 de la base de dades. El camp "Nom de la base de dades" 茅s un camp global, 茅s a dir, si inseriu un nom de la base de dades diferent en el document, el contingut de tots els camps "Nom de la base de dades" que s'han inserit anteriorment s'actualitzaran.

Camp de combinaci贸 de correu

Insereix el nom del camp d'una base de dades com a espai reservat, de manera que pugueu crear un document de combinaci贸 de correu. El contingut del camp s'insereix autom脿ticament quan imprimiu la carta de formulari.

Registre seg眉ent

Insereix el contingut de la combinaci贸 de correu seg眉ent en el document, si es compleix la condici贸 que heu definit. Els registres que voleu incloure han d'estar seleccionats en la visualitzaci贸 de la font de dades.

Podeu utilitzar el camp "Registre seg眉ent" per inserir el contingut de registres consecutius entre els camps de combinaci贸 de correu del document.

N煤mero de registre

Insereix el nombre del registre seleccionat de la base de dades.


note

The following fields can only be inserted if the corresponding field type is selected in the Type list.


Selecci贸 de la base de dades

Seleccioneu la taula de la base de dades o la consulta de la base de dades on voleu que es referencie el camp. Podeu incloure camps de m茅s d'una base de dades o consulta en un document.

Condici贸

Per als camps enlla莽ats a una condici贸, introdu茂u ac铆 els criteris.

Si ho voleu, podeu assignar una condici贸 que s'ha de complir abans que s'inserisquen els continguts dels camps "Qualsevol registre" i "Registre seg眉ent". La condici贸 per defecte 茅s "Cert", que significa que la condici贸 sempre 茅s certa si no canvieu el text de condici贸.

N煤mero de registre

Introdu茂u el n煤mero de registre que voleu inserir quan es complisca la condici贸 que heu especificat. El n煤mero de registre correspon a la selecci贸 actual en la visualitzaci贸 de la font de dades. Per exemple, si seleccioneu els 煤ltims 5 registres en una base de dades que cont茅 10 registres, el n煤mero del primer registre ser脿 1 i no 6.

Icona de nota

Si feu refer猫ncia a camps en una base de dades diferent (o en una taula o consulta diferent en la mateixa base de dades), el LibreOffice determina el n煤mero de registre relatiu a la selecci贸 actual.


Format

Seleccioneu el contingut del camp que voleu inserir. Aquesta opci贸 nom茅s est脿 disponible per a camps num猫rics, booleans, de data i d'hora.

De la base de dades

Utilitza el format definit a la base de dades seleccionada.

Navega

Obri un di脿leg d'obertura de fitxers on podeu seleccionar un fitxer de bases de dades (*.odb). El fitxer seleccionat s'afig a la llista Selecci贸 de bases de dades.

Definit per l'usuari

Aplica el format que seleccioneu en la Llista de formats definits per l'usuari.

Llista de formats definits per l'usuari

Mostra els formats definits per l'usuari disponibles.

Impressi贸 d'una carta de formulari

Quan imprimiu un document que cont茅 camps de bases de dades, un di脿leg vos pregunta si voleu imprimir una carta de formulari. Si contesteu s铆, s'obri el di脿leg Combinaci贸 de correu on podeu seleccionar els registres de la base de dades que voleu imprimir.

Ens cal la vostra ajuda!