Cross-reference

Ací és on podeu inserir les referències o els camps referenciats al document actual. Les referències són camps referenciats en el propi document o en els subdocuments del document mestre.

L'avantatge d'introduir una referència creuada com a camp és que no heu d'ajustar la referència manualment cada vegada que canvieu el document. Actualitzeu els camps amb F9 i les referències del document també s'actualitzaran.

Per accedir a esta orde...

Trieu la pestanya Insereix - Camps - Més camps - Referències creuades

Trieu Insereix - Referència creuada.


Inserció de referències creuades

Tipus

Llista els tipus de camps disponibles. Per afegir un camp al vostre document, feu clic a un tipus de camp, feu clic a la llista Selecció i tot seguit feu clic a Insereix. Estan disponibles els camps següents:

Tipus

Significat

Defineix la referència

Defineix la destinació per a un camp de referència. En el Nom, introduïu un nom per a la referència. Quan inseriu la referència, aleshores el nom apareixerà com a identificació en el quadre de la llista Selecció.

En un document HTML, els camps de referència que s'han introduït d'esta manera s'ignoraran. Per a la destinació en documents HTML heu d'inserir un marcador.

Insereix una referència

Inserció d'una referència en una altra posició del document. La posició del text corresponent s'ha de definir primer amb "Defineix la referència". Si no, no és possible inserir una referència triant un nom de camp a Selecció.

En els documents mestres, també podeu fer referències d'un subdocument a un altre. Observeu que el nom de la referència no apareixerà en el camp de selecció i s'ha d'introduir "manualment".

En un document HTML, els camps de referència introduïts d'esta manera s'ignoraran. Per als camps de referència en documents HTML, heu d'inserir un enllaç.

Encapçalaments

El quadre Selecció mostra una llista de tots els encapçalaments segons l'orde en què apareixen al document.

Paràgrafs numerats

El quadre Selecció mostra una llista de tots els encapçalaments i paràgrafs numerats segons el seu orde d'aparició al document.

Marcadors

Després d'inserir un marcador en el document amb Insereix - Marcador, l'entrada de marcadors en la pestanya Referències esdevé utilitzable. Els marcadors s'utilitzen per marcar alguns fragments de text en un document. En un document de text, podeu utilitzar els marcadors, per exemple, per saltar d'un fragment a un altre en el document.

En un document HTML, estos marcadors esdevenen àncores <Un nom>, que determinen la destinació dels enllaços, per exemple.

Notes al peu

Si el vostre document conté una nota a peu de pàgina, podeu seleccionar l'entrada Notes al peu. Una referència a una nota al peu retorna el número de nota.

(Objectes inserits amb llegendes)

Podeu establir referències als objectes que tenen llegendes. Per exemple, inseriu una imatge, feu clic amb el botó dret damunt de la imatge i trieu Llegenda. L'objecte es mostra com una "Il·lustració" numerada a la llista.


Icona de consell

Les referències són camps. Per eliminar una referència, suprimiu el camp. Si definiu un text més llarg com a referència i no voleu tornar a introduir-lo després de suprimir la referència, seleccioneu el text i copieu-lo en el porta-retalls. Després podreu tornar a inserir-lo com a «text sense format» a la mateixa ubicació amb l'orde Edita ▸ Enganxament especial. El text roman intacte però la referència se suprimeix.


Selecció

Mostra els camps disponibles segons el tipus de camp seleccionat a la llista Tipus. Per a inserir un camp, feu clic al camp, seleccioneu un format de la llista «Insereix una referència a» i, finalment, feu clic a Insereix.

Icona de consell

Per a inserir ràpidament un camp de la llista, manteniu premuda i feu doble clic al camp.


A la llista Insereix una referència a, feu clic al format que voleu utilitzar.

Insereix una referència a

Seleccioneu el format que voleu utilitzar per al camp de referència seleccionat. Estan disponibles els formats següents:

Format

Significat

Pàgina

Insereix el número de la pàgina que conté la destinació de referència.

Referència

Insereix el text complet de la destinació de la referència. Per a les notes al peu, s'insereix el número de la nota.

Superior/Inferior

Insereix "superior" o "inferior", segons la ubicació de la destinació de referència relativa a la posició del camp de referència.

Com a estil de pàgina

Insereix el número de la pàgina que conté la destinació de la referència utilitzant el format que s'especifica en l'estil de pàgina.

Número

Insereix el número de l'encapçalament o del paràgraf numerat, inclosos els nivells superiors en funció del context. Vegeu la nota que apareix a sota d'esta taula per obtindre més informació.

Número (sense context)

Només insereix el número de l'encapçalament o del paràgraf numerat.

Número (amb tot el context)

Insereix el número de l'encapçalament o del paràgraf numerat, inclosos tots els nivells superiors.

Capítol

Insereix el número del capítol que conté la destinació de referència.

Categoria i número

Insereix la categoria (tipus de llegenda) i el número de la destinació de referència. Esta opció només està disponible quan la destinació de referència és un objecte amb llegenda.

Text de la llegenda

Insereix l'etiqueta de llegenda de la destinació de la referència. Esta opció només està disponible quan la destinació de la referència és un objecte amb llegenda.

Numeració

Insereix el número de llegenda de la destinació de la referència. Esta opció només està disponible quan la destinació de la referència és un objecte amb llegenda.


Icona de nota

El format "Número" insereix el número de l'encapçalament o del paràgraf numerat. Els nivells superiors s'inclouen en funció del context, si és necessari.


Icona de nota

Per exemple, si vos trobeu al capítol 1, subcapítol 2, subpart 5, això es pot numerar com 1.2.5. Quan inseriu ací una referència al text de la subpart anterior "1.2.4" i apliqueu el format "Número", la referència es mostrarà com a "4". Si en este exemple la numeració està configurada perquè mostre més subnivells, la mateixa referència es mostrarà com a "2.4" o "1.2.4", en funció del paràmetre. Si utilitzeu el format "Número (amb tot el context)", sempre veureu "1.2.4", siga quina siga la formatació del paràgraf numerat.


Nom

Type the name of the user-defined field that you want to create. To set a target, click "Set Reference" in the Type list, type a name in this box, and then click Insert. To reference the new target, click the target name in the Selection list.

En un document mestre, les destinacions que es troben en subdocuments diferents no es visualitzen a la llista Selecció. Si voleu inserir una referència a la destinació, heu d'escriure el camí i el nom en el quadre Nom.

Value

Enter the contents that you want to add to a user-defined field.

Si seleccioneu text del document i, a continuació, inseriu una referència, el text seleccionat es converteix en el contingut del camp que heu inserit.

Ens cal la vostra ajuda!