Camps

Insereix un camp a la posició actual del cursor. El diàleg llista tots els camps disponibles.

Per accedir a esta orde...

Trieu Insereix ▸ Camp ▸ Més camps

+F2

A la barra d'eines Insereix, feu clic a

Icon

Insereix camps


Quant als camps

Document

Els camps s'utilitzen per a inserir informació sobre el document actual, per exemple, el nom del fitxer, la plantilla, les estadístiques, les dades de l'usuari, la data i l'hora.

Referència creuada

Ací és on podeu inserir les referències o els camps referenciats al document actual. Les referències són camps referenciats en el propi document o en els subdocuments del document mestre.

L'avantatge d'introduir una referència creuada com a camp és que no heu d'ajustar la referència manualment cada vegada que canvieu el document. Actualitzeu els camps amb F9 i les referències del document també s'actualitzaran.

Funcions

Segons el tipus de camp que seleccioneu, podeu assignar condicions a algunes funcions. Per exemple, podeu definir un camp que execute una macro quan feu clic en el camp en el document, o una condició que, quan es compleix, amaga el camp. També podeu definir camps d'espai reservat que insereixen gràfics, taules, marcs i altres objectes en el document quan es necessiten.

InformacióDoc

DocInformation fields contain information about the properties of a document, such as the date a document was created. To view the properties of a document, choose File - Properties.

Variables

Els camps de variable vos permeten afegir continguts dinàmics al document. Per exemple, podeu utilitzar una variable per a reinicialitzar la numeració de pàgines.

Base de dades

Podeu inserir camps des de qualsevol base de dades, per exemple, camps d'adreces, en el document.

Insereix

Insereix el camp seleccionat en la posició actual del cursor en el document. Per tancar el diàleg, feu clic al botó Tanca.

Ens cal la vostra ajuda!