Insereix un marcador

Inserts a bookmark at the cursor position. You can then use the Navigator to quickly jump to the marked location at a later time. In an HTML document, bookmarks are converted to anchors that you can jump to from a hyperlink.

Per accedir a esta orde...

Trieu Insereix - Marca de text

Obriu la barra d'eines Insereix i feu clic a

Icona

Adreça d'interés


To jump to a specific bookmark, press F5 to open the Navigator, click the plus sign (+) next to the Bookmarks entry, and then double-click the bookmark.

Nom

Type the name of the bookmark that you want to create. Then, click Insert.

No podeu utilitzar els caràcters especials següents en el nom d'un marcador: / \ @ : * ? " ; , . #

Marcadors

Enumera tots els marcadors del document actual.

Canvia el nom

To rename a bookmark, select the bookmark, press Rename, then type the new name in the dialog box.

Suprimeix

To delete a bookmark, select the bookmark and click the Delete button. No confirmation dialog will follow.

note

Si els marcadors s'han protegit, no podreu suprimir-los o canviar-ne els noms.


Go to

To move the cursor in the document to a bookmark, select the bookmark, then press Go to.

Tanca

Tanca el diàleg.

Ens cal la vostra ajuda!