Nota al peu/Nota final

Insereix una nota al peu o una nota final al document. L'àncora de la nota s'insereix a la posició actual del cursor. Podeu triar entre inserir la numeració automàtica o un caràcter personalitzat.

El que s'explica a continuació s'aplica tant a les notes al peu com a les notes finals.

Les notes al peu s'insereixen al final d'una pàgina i les notes finals s'insereixen al final d'un document.

Per accedir a esta orde...

TrieuInsereix ▸ Nota al peu i nota al final ▸ Nota al peu o nota al final

Obri el menú contextual i trieu Nota al peu/Nota final (nota al peu/nota final inserida)

Obriu la barra d'eines Insereix i feu clic a

Icon

Insereix una nota al peu directament


Numeració

Seleccioneu el tipus de numeració que voleu utilitzar per a les notes al peu i les notes finals.

Automàtic

Assigna automàticament números consecutius a les notes al peu o a les notes finals que inseriu. Per canviar els paràmetres de la numeració automàtica, trieu Eines - Notes al peu/finals.

Caràcter

Trieu aquesta opció per a definir un caràcter o un símbol per a la nota al peu actual. Això pot ser una lletra, un nombre o un caràcter especial.

Tria

Insereix un caràcter especial com a àncora de nota al peu o de nota final.

Tipus

Seleccioneu si voleu inserir una nota al peu o una nota final. La numeració de la nota final és independent de la numeració de la nota al peu.

Nota al peu

Insereix una àncora de la nota al peu en la posició actual del cursor en el document, i afig una nota al peu a la part inferior de la pàgina.

Nota final

Insereix una àncora de nota final a la posició actual del cursor en el document, i afig una nota final al final del document.

Ens cal la vostra ajuda!