Section

Sets the properties of the section.

Per accedir a esta orde...

Trieu la pestanya Insereix - Secció - Secció o trieu Format - Seccions


Secció nova

Escriviu un nom per a la secció nova. Per defecte, el LibreOffice assigna automàticament el nom «Secció X» a les seccions noves, on X és un nombre consecutiu.

Enllaç

Enllaç

Insereix el contingut d'un altre document o la secció d'un altre document en la secció actual.

DDE

Crea un enllaç DDE. Activeu esta casella de selecció i, a continuació, introduïu l'orde DDE que voleu utilitzar. L'opció DDE només està disponible si la casella de selecció Enllaç està activada.

La sintaxi general per a una orde DDE és: "<Servidor> <Tema> <Element>", on Servidor és el nom DDE per a l'aplicació que conté les dades, Tema fa referència a la ubicació de l'Element (normalment el nom del fitxer), i Element representa l'objecte real.

For example, to insert a section named "Section1" from a LibreOffice text document abc.odt as a DDE link, use the command: "soffice x:\abc.odt Section1". To insert the contents of the first cell from a Microsoft Excel spreadsheet file called "abc.xls", use the command: "excel x:\[abc.xls]Sheet1 z1s1". You can also copy the elements that you want to insert as a DDE link, and then Edit - Paste Special. You can then view the DDE command for the link, by selecting the contents and choosing Edit - Fields.

Nom de fitxer

Enter the path and the filename for the file that you want to insert, or click the Browse button to locate the file.

Navega

Locate the file that you want to insert as a link, and then click Insert.

Secció

Seleccioneu la secció del fitxer que voleu inserir com a enllaç.

Quan obriu un document que conté seccions enllaçades, se vos demanarà que actualitzeu els enllaços.

Protecció contra escriptura

Protegeix

Evita que s'editi la secció seleccionada.

Amb contrasenya

Protegeix l'element seleccionat amb una contrasenya. La contrasenya ha de tindre un mínim de 5 caràcters.

Password

Obri un diàleg on podeu canviar la contrasenya actual.

Amaga

Amaga

Amaga i evita que s'imprimisca la secció seleccionada. Els components d'una secció amagada apareixen en color gris en el Navegador. Si deixeu la busca del ratolí sobre un component amagat en el Navegador, es mostra l'indicador d'ajuda «amagat».

Icona de nota

No podeu amagar una secció si és l'únic contingut d'una pàgina o d'una capçalera, d'un peu de pàgina, d'una nota al peu, d'un marc o d'una cel·la de la taula.


Amb condició

Introduïu la condició que s'ha de complir per amagar la secció. Una condició és una expressió lògica, com ara «SALUTATION EQ Sr.». Per exemple, si utilitzeu la característica Combinació de correu de la carta de formulari per definir un camp de la base de dades anomenat «Salutació» que conté «Sr.», «Sra.», o «Sr. o Sra.», aleshores podeu especificar que una secció només s'imprimirà si la salutació és «Sr.».

Un altre exemple seria crear la variable de camp "x" i definir-ne el valor en 1. A continuació, especifiqueu una condició basada en esta variable per amagar una secció, com ara: "x eq 1". Si voleu visualitzar la secció, definiu el valor de la variable "x" en "0".

Propietats

Veureu esta àrea del diàleg quan el document actual siga un document XForms.

Es pot editar en un document només de lectura.

Seleccioneu esta opció per permetre l'edició dels continguts de la secció fins i tot si el document està obert en mode només de lectura.

Ordes de camp

Sintaxi per a les condicions

Please support us!