Insereix una secció

Insereix una secció de text a la posició del cursor en el document. També podeu seleccionar un bloc de text i, a continuació, triar aquesta ordre per a crear una secció. Podeu utilitzar les seccions per a inserir blocs de text d'altres documents, per a aplicar formats de columna personalitzats o per a protegir o amagar blocs de text si es compleix la condició.

Per accedir a esta orde...

Trieu Insereix - Secció

Obriu la barra d'eines Insereix i feu clic a

Icon Section

Secció


Podeu inserir un document sencer en una secció o una secció d'un altre document. També podeu inserir una secció com a enllaç DDE.

Per editar una secció, trieu Format - Seccions.

El diàleg Insereix una secció conté les pestanyes següents:

Secció

Permet definir les propietats de la secció.

Columnes

Especifica el nombre de columnes i el format de la columna per a un estil de pàgina, un marc o una secció.

Sagnats

Sagna la secció amb un marge dret i un d'esquerre.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Notes al peu o finals

Especifica el lloc on es visualitzen les notes al peu i les notes finals, així com els seus formats de numeració.

Insereix

Insereix la secció que heu definit en la posició actual del cursor en el document.

Utilització de tecles de drecera (accessibilitat del LibreOffice Writer)

Ens cal la vostra ajuda!