Edita les seccions

Canvia les propietats de les seccions definides al vostre document. Per inserir una secció, seleccioneu el text o feu clic al document i trieu Insereix - Secció.

Per accedir a esta orde...

Trieu Format - Seccions


El diàleg Edita les seccions és paregut al diàleg Insereix ▸ Secció, i ofereix les opcions addicionals següents:

Secció

Escriviu el nom de la secció que voleu editar o feu clic a un nom de la llista Secció. Si el cursor es troba actualment en una secció, el nom d'esta secció es mostra a la part dreta de la barra d'estat, a sota de la finestra del document.

L'estat de protecció contra l'escriptura d'una secció s'indica amb un símbol de cadenat davant del nom de la secció a la llista. Un cadenat obert vol dir que està desprotegida i tancat, que està protegida. De la mateixa manera, les seccions visibles s'assenyalen amb un símbol d'ulleres.

Opcions

Obri el diàleg Opcions, on podeu editar el format de la columna, el fons i el comportament de les notes al peu i de les notes finals de la secció seleccionada. Si la secció està protegida amb contrasenya, primer heu d'introduir-la.

Suprimeix

Suprimeix la secció seleccionada del document i insereix els continguts de la secció al document.

Ens cal la vostra ajuda!