Edita l'entrada bibliogràfica

Edita l'entrada bibliogràfica seleccionada.

Per accedir a esta orde...

Trieu Edita ▸ Entrada bibliogràfica


Entrada

Nom curt

Mostra l'abreviatura per a l'entrada bibliogràfica.

Autor, títol

Mostra la informació de l'autor i del títol que conté l'entrada bibliogràfica.

Aplica

Aplica els canvis que heu fet i, a continuació, tanca el diàleg Edita l'entrada bibliogràfica.

Tanca

Tanca el diàleg.

Nou

Obri el diàleg Defineix l'entrada bibliogràfica, on podeu crear una entrada nova.

Edita

Obri el diàleg Defineix l'entrada bibliogràfica, on podeu editar l'entrada actual.

Ens cal la vostra ajuda!