Navegador

Mostra o amaga el Navegador, des d'on podeu saltar ràpidament a diferents parts del document. També podeu utilitzar el Navegador per inserir elements del document actual o d'altres documents oberts, i organitzar els documents mestres. Per editar un element en el Navegador, feu clic amb el botó dret a l'element i seleccioneu una orde del menú contextual. Si ho voleu, podeu acoblar el Navegador a l'extrem del vostre espai de treball.

Per accedir a esta orde...

Trieu Visualitza ▸ Navegador.

A la barra Estàndard, feu clic a

Icona

Navegador activat/desactivat


Per obrir el Navegador, trieu Visualitza - Navegador. Per moure el Navegador, arrossegueu la barra de títol. Per acoblar el Navegador, arrossegueu la barra de títol a l'extrem esquerre o dret de l'espai de treball. Per desacoblar el Navegador, feu doble clic a l'àrea lliure del Navegador.

Al navegador, feu clic al signe més (+) del costat d'una categoria per veure'n els elements. Per visualitzar el número d'elements d'una categoria, deixeu la busca del ratolí sobre la categoria al Navegador. Per saltar a un element del document, feu doble clic a l'element al Navegador.

Per saltar a l'element següent o a l'anterior en un document, feu clic a la icona Navegació per obrir la barra d'eines de navegació, feu clic a la categoria de l'element i, a continuació, feu clic a la fletxa amunt o avall.

note

Una secció amagada en un document apareix gris al Navegador i mostra el text «amagada» quan li passeu el punter del ratolí per sobre. La mateixa aparença s'utilitza per a assenyalar els continguts dels estils de pàgina no utilitzats en un document, així com els continguts amagats de taules, marcs, imatges, objectes OLE i índexs.


Canvia la visualització mestra

Canvia entre la visualització mestra i la visualització normal si el document mestre és obert.

Icona

Canvia la visualització mestra

Navegació

Obri la barra d'eines Navegació, des d'on podeu saltar ràpidament a l'element següent o anterior de la categoria que seleccioneu. Seleccioneu la categoria i, a continuació, feu clic a les fletxes "Anterior" i "Següent"

Per continuar la busca, feu clic a la icona Repeteix la busca a la barra Navegació.

Icona

Navegació

Anterior

Salta a l'element anterior en el document. Per especificar el tipus d'element al qual s'ha de saltar, feu clic a la icona Navegació i, a continuació, feu clic a una categoria d'element - per exemple, "Imatges".

Icona

Objecte anterior

Següent

Salta a l'element següent en el document. Per especificar el tipus d'element al qual voleu saltar, feu clic a la icona Navegació i feu clic a una categoria d'element, com per exemple, «Imatges».

Icona

Objecte següent

Número de pàgina

Escriviu el número de la pàgina que voleu consultar i, tot seguit, premeu Retorn.

Icona de consell

Per a moure el cursor ràpidament a una altra pàgina mentre esteu en un document, premeu Maj++F5, introduïu el número de pàgina al qual voleu saltar i espereu uns moments.


Quadre de llista

Mostra o amaga la llista del Navegador.

Icona

Quadre de la llista activat/desactivat

Visualització del contingut

Canvia entre la visualització de totes les categories en el Navegador i la categoria seleccionada.

Icona

Canvia la visualització del contingut

tip

Per reordenar ràpidament els encapçalaments i el text associat en el document, seleccioneu la categoria "Encapçalaments" a la llista i feu clic a la icona Visualització del contingut. Podeu utilitzar l'opció arrossegar i deixar anar per reordenar els continguts.


Defineix el recordatori

Feu clic ací per establir un recordatori a la posició actual del cursor. Podeu definir un màxim de cinc recordatoris. Per saltar a un recordatori, feu clic a la icona Navegació, a la finestra Navegació feu clic a la icona Recordatori i, a continuació, feu clic al botó Anterior o Següent.

Icona

Defineix el recordatori

note

Es navega pels recordatoris en el mateix ordre en què s'han establit. Els recordatoris no es guarden en tancar un document.


Capçalera

Mou el cursor a la capçalera o de la capçalera a l'àrea de text del document.

Icona

Capçalera

Peu de pàgina

Mou el cursor al peu de pàgina o del peu de pàgina a l'àrea de text del document.

Icona

Peu de pàgina

Àncora <-> Text

Trasllada el cursor alternativament al text de la nota al peu o a l'àncora corresponent.

Icona

Àncora <-> Text

Mode d'arrossegament

Defineix les opcions d'arrossegar i deixar anar per a inserir elements del Navegador a un document, per exemple, com a enllaç. Feu clic en aquesta icona i, a continuació, seleccioneu l'opció que voleu utilitzar.

Icona

Mode d'arrossegament

Insereix com a enllaç

Crea un enllaç quan arrossegueu i deixeu anar un element en el document actual. Feu clic a l'enllaç del document per saltar a l'element al qual apunta l'enllaç.

Insereix com a enllaç

Insereix l'element seleccionat com a enllaç allà on l'arrossegueu i el deixeu anar en el document actual. El text s'insereix en forma de seccions protegides. El contingut de l'enllaç s'actualitza automàticament quan canvia la font. Per actualitzar manualment els enllaços d'un document, trieu Eines - Actualitza - Enllaços. No podeu crear enllaços a gràfics, a objectes OLE, a referències ni a índexs.

Insereix com a còpia

Insereix una còpia de l'element seleccionat allà on l'arrossegueu i el deixeu anar en el document actual. No podeu arrossegar i deixar anar còpies de gràfics, d'objectes OLE, de referències ni d'índexs.

Nivell d'esquema

Feu clic en aquesta icona i, a continuació, trieu el nombre de nivells d'esquema d'encapçalament que voleu visualitzar a la finestra Navegador. També podeu accedir a aquesta ordre fent clic amb el botó dret en un encapçalament de la finestra Navegador.

1-10

Feu clic a l'1 per a visualitzar només els encapçalaments de nivell superior (títols de capítols) a la finestra Navegador, i al 10 per a visualitzar tots els encapçalaments.

Icona

Nivell d'esquema

Capítol amunt

Mou l'encapçalament seleccionat, i el text de sota de l'encapçalament, una posició amunt en el Navegador i en el document. Per a moure només l'encapçalament seleccionat i no el text associat, manteniu premuda la tecla Ctrl i, a continuació, feu clic en aquesta icona.

Icona

Capítol amunt

Capítol avall

Mou l'encapçalament seleccionat, i el text sota l'encapçalament, una posició d'encapçalament avall en el Navegador i en el document. Per a moure només l'encapçalament seleccionat i no el text associat, manteniu premuda la tecla Ctrl i, a continuació, feu clic en aquesta icona.

Icona

Capítol avall

Augmenta un nivell

Incrementa el nivell d'esquema de l'encapçalament seleccionat, i els encapçalaments que hi haja sota, en un nivell. Per a incrementar el nivell d'esquema només de l'encapçalament seleccionat, manteniu premuda la tecla Ctrl i, a continuació, feu clic en aquesta icona.

Icona

Augmenta un nivell

Disminueix un nivell

Disminueix el nivell d'esquema de l'encapçalament seleccionat, i els encapçalaments que hi haja sota, en un nivell. Per a disminuir només el nivell d'esquema de l'encapçalament seleccionat, manteniu premuda la tecla Ctrl i, a continuació, feu clic en aquesta icona.

Icona

Disminueix un nivell

Obri els documents

Llista els noms de tots els documents de text oberts. Per visualitzar el contingut d'un document a la finestra Navegador, seleccioneu el nom del document a la llista. El document que es mostra en el Navegador està assenyalat a la llista amb la paraula "actiu" després del nom.

També podeu fer clic amb el botó dret al Navegador, triar Visualitza i, a continuació, fer clic sobre el document que voleu visualitzar.

Ens cal la vostra ajuda!