Crea un resum automàtic

Copies the headings and a number of subsequent paragraphs in the active document to a new AutoAbstract text document. An AutoAbstract is useful for obtaining an overview of long documents. You can specify the number of outline levels as well as the number of paragraphs displayed therein. All levels and paragraphs under the respective settings are hidden.

Per accedir a esta orde...

Trieu Fitxer ▸ Envia ▸ Crea un resum automàtic


Nivells d'esquema inclosos

Introduïu l'abast dels nivells d'esquema que es copiaran en el document nou. Per exemple, si trieu 4 nivells, s'inclouran tots els paràgrafs formatats amb els encapçalaments de l'1 al 4, juntament amb el nombre de paràgrafs posteriors especificats a Subpunts per nivell.

Subpunts per nivell

Especifiqueu el nombre màxim de paràgrafs consecutius que s'inclouran en el document de resum automàtic després de cada encapçalament. S'inclouran tots els paràgrafs, fins al màxim que s'ha definit, fins a arribar al següent paràgraf amb un estil d'Encapçalament.

Please support us!