Combinació de correu

El diàleg Combinació de correu vos ajuda a imprimir i a guardar cartes model.

Per accedir a esta orde...

Inseriu com a mínim un camp de la base de dades d'adreces a un document de text i després comenceu a imprimir el document. Responeu "Sí" quan el programa vos pregunte si voleu imprimir una carta de formulari.


Mentre s'imprimeix, la informació de la base de dades canvia els camps corresponents de la base de dades (espais reservats). Per obtindre més informació sobre la inserció de camps de la base de dades, consulteu la pestanya Base de dades a Insereix - Camps - Més camps.

Registres

Determina el nombre de registres per imprimir la carta de formulari. S'imprimirà una carta per a cada registre.

Tots

Processa tots els registres de la base de dades.

Registres seleccionats

Només processa els registres marcats de la base de dades. Esta opció només estarà disponible si anteriorment heu marcat els registres necessaris a la base de dades.

Des de:

Especifiqueu el número del primer registre que s'ha d'imprimir.

A:

Especifiqueu el número de l'últim registre que s'imprimirà.

Eixida

Determina si s'enviaran les cartes de formulari a una impressora o si es desaran en un fitxer.

Impressora

Imprimeix les cartes de formulari.

Fitxer

Guarda les cartes de formulari en fitxers.

Guarda com a un sol document

Permet crear un document gran que continga tots els registres de dades.

Guarda com a documents individuals

Permet crear un document separat per cada registre de dades.

Genera el nom de fitxer a partir de la base de dades

Genereu el nom de cada fitxer a partir de les dades que conté una base de dades.

Camp

Utilitza el contingut del camp de base de dades seleccionat com a nom del fitxer per a la carta model.

Camí

Especifica el camí on s'emmagatzemaran les cartes de formulari.

...

Obri el diàleg Seleccioneu el camí.

Format del fitxer

Seleccioneu el format del fitxer per a emmagatzemar el document resultant.

Auxiliar de combinació de correu

Inicia l'Auxiliar de combinació de correu per crear cartes de formulari o enviar missatges de correu electrònic a molts destinataris.

Ens cal la vostra ajuda!