Menú Format

Trieu la pestanya Format ▸ Paràgraf ▸ Inicials destacades.

Trieu Visualitza ▸ Estils i obriu la pestanya del menú contextual Modifica/Nou ▸ Inicials destacades.

Trieu la pestanya Format ▸ Paràgraf ▸ Flux del text.

Trieu Visualitza ▸ Estils ▸, obriu el menú contextual Modifica/Nou ▸ pestanya Flux de text.

Trieu la pestanya Edita ▸ Cerca i reemplaça ▸ Format ▸ Flux del text.

Right-click a paragraph with style Body Text. Choose Paragraph - Edit Style - Condition tab.

Choose View - Styles (). Right-click any paragraph style. Choose New - Condition tab.

Choose Styles - Load Styles from Template

In the Styles window, do a long click on the Styles action icon on the top right. Choose Load Styles from Template from the submenu.

Maneres diferents d'obrir la finestra Estils:

Trieu Format ▸ Estil de pàgina.

Choose View - Styles () - choose Page Styles - open context menu for selected style - New/Modify.

Choose Format - Paragraph - Outline & List tab.

Right-click a paragraph, choose Paragraph - Paragraph - Outline & List tab.

Right-click a paragraph, choose Paragraph - Edit Style - Outline & List tab.

Choose Styles - Edit Style - Outline & List tab (Paragraph Styles).

Choose View - Styles - open context menu Modify/New - Outline & List tab (Paragraph Styles).

Feu clic al botó Format ▸ Seccions ▸ Opcions.

Trieu la pestanya Format ▸ Estil de pàgina ▸ Columnes.

Choose View - Styles - Page Styles - open context menu for selected page style - Modify/New - Columns tab.

Trieu la pestanya Insereix ▸ Marc ▸ Marc ▸ Columnes.

Trieu la pestanya Format ▸ Marc i objecte ▸ Propietats ▸ Columnes.

Choose Insert - Section - Columns tab.

Choose Format - Section - Options button - Columns tab.

Trieu la pestanya Format ▸ Estil de pàgina ▸ Nota al peu.

Trieu Format ▸ Estils i obriu la pestanya del menú contextual Modifica/Nou ▸ Nota al peu.

Trieu la pestanya Insereix ▸ Secció ▸ Notes al peu/finals.

Trieu el botó Format ▸ Seccions ▸ Opcions i navegueu a Notes al peu/finals.

Trieu Visualitza ▸ Estils i obriu el menú contextual Modifica/Nou (per a estils de paràgraf).

  1. Choose View - Styles or Styles - Manage Styles () to open Styles deck.

  2. Click on the Character Style icon at top of the deck, then select a character style.

  3. Right-click to open context menu and choose Modify/New.

Character Style Icon

Character Style icon

Trieu Visualitza ▸ Estils i obriu el menú contextual Modifica/Nou (per als estils de marc).

Choose View - Styles () - open context menu Modify/New (for List Styles).

Choose Tools - AutoCorrect - While Typing.

Trieu Eines ▸ Correcció automàtica.

Trieu Eines ▸ Correcció automàtica ▸ Aplica.

Trieu Eines ▸ Correcció automàtica ▸ Aplica i edita els canvis.

Trieu Taula ▸ Estils de formatació automàtica (amb el cursor a la taula).

Choose Format - Image - Properties - Area tab.

A la barra Imatge (quan les imatges estiguen seleccionades), feu clic a

Icon Graphics Properties

Propietats dels gràfics

Choose Format - Image - Properties - Position and Size tab.

Choose Format - Frame and Object - Properties - Position and Size tab.

Choose View - Styles - Frame Styles - open context menu Modify/New - Type tab.

Choose Insert - Frame - Frame - Position and Size tab.

Trieu la pestanya Format ▸ Imatge ▸ Propietats ▸ Ajusta.

Trieu la pestanya Format ▸ Marc i objecte ▸ Propietats ▸ Ajusta.

Trieu la pestanya Insereix ▸ Marc ▸ Marc ▸ Ajusta.

Trieu la pestanya Format ▸ Ajusta ▸ Edita ▸ Ajusta.

Trieu Format ▸ Ajusta ▸ Edita el contorn.

Trieu la pestanya Format ▸ Imatge ▸ Propietats ▸ Enllaç.

Trieu la pestanya Format ▸ Marc i objecte ▸ Propietats ▸ Enllaç.

Trieu la pestanya Insereix ▸ Marc ▸ Marc ▸ Enllaç.

Trieu la pestanya Format ▸ Imatge ▸ Propietats ▸ Opcions.

Trieu la pestanya Format ▸ Marc i objecte ▸ Propietats ▸ Opcions.

Choose View - Styles - open context menu for selected Frame style - Modify/New - Options tab.

Trieu la pestanya Insereix ▸ Marc ▸ Marc ▸ Opcions.

Right-click selected object, choose Properties - Options tab.

Trieu la pestanya Format ▸ Imatge ▸ Propietats ▸ Imatge.

Trieu la pestanya Insereix/Format ▸ Imatge ▸ Propietats ▸ Macro.

Trieu la pestanya Format ▸ Marc i objecte ▸ Propietats ▸ Macro..

Trieu Edita ▸ Text automàtic ▸ Text automàtic (botó) ▸ Macro.

Choose Tools - ImageMap - open context menu Macro.

Trieu el botó Esdeveniments de la pestanya Format ▸ Caràcter ▸ Enllaç.

Trieu Taula ▸ Propietats.

On the Table bar (with cursor in table), click

Table Properties Icon

Propietats de la taula

Trieu Taula ▸ Divideix la taula.

Trieu Taula ▸ Fusiona la taula.

Trieu la pestanya Taula ▸ Propietats ▸ Taula.

Trieu la pestanya Taula ▸ Propietats ▸ Columnes.

Trieu la pestanya Taula ▸ Propietats ▸ Flux del text.

Feu clic amb el botó dret sobre una taula i trieu Cel·la.

Trieu Taula ▸ Fusiona les cel·les.

A la barra Taula, feu clic a

Icon Merge Cells

Fusiona les cel·les

Trieu Taula ▸ Divideix les cel·les.

A la barra Taula, feu clic a

Icon Unmerge Cells

Al menú contextual d'una cel·la, trieu Cel·la ▸ Protegeix.

Al menú contextual d'una cel·la, trieu Cel·la ▸ Desprotegeix.

Per a les taules, obriu el menú contextual del Navegador.

Al menú contextual d'una cel·la, trieu Fila.

Al menú contextual d'una cel·la, trieu Fila ▸ Alçària.

Trieu Taula ▸ Selecciona ▸ Fila.

Trieu Taula ▸ Suprimeix ▸ Files.

A la barra Taula, feu clic a

Icon Delete Row

Suprimeix la fila

Al menú contextual d'una cel·la, trieu Columna.

Al menú contextual d'una cel·la, trieu Columna ▸ Amplària.

Trieu Taula ▸ Selecciona ▸ Columna.

Trieu Taula ▸ Insereix ▸ Columnes.

Trieu Taula ▸ Insereix ▸ Files.

A la barra Taula, feu clic a

Icon Insert Column

Insereix una columna

Icon Insert Row

Insereix una fila

Trieu Taula ▸ Suprimeix ▸ Columnes.

A la barra Taula, feu clic a

Icon Delete Column

Suprimeix la columna

Trieu Format ▸ Marc i objecte ▸ Propietats.

Icon Object Properties

Propietats de l'objecte

Icon Frame Properties

Propietats del marc

Menu Format - Page Style - tab Text Grid, if Asian language support is enabled

Ens cal la vostra ajuda!