Menú Insereix

Trieu Insereix ▸ Més salts ▸ Salt manual

Trieu Insereix ▸ Més salts

Trieu Insereix ▸ Camp

Obriu el menú contextual i trieu Camps (camps inserits)

Trieu Insereix ▸ Camp ▸ Data

Trieu Insereix ▸ Camp ▸ Hora

Trieu Insereix ▸ Camp ▸ Número de pàgina

Choose Insert - Field - Page Count

Trieu Insereix ▸ Camp ▸ Assumpte

Trieu Insereix ▸ Camp ▸ Títol

Trieu Insereix ▸ Camp ▸ Primer autor

Trieu Insereix ▸ Camp ▸ Més camps

+F2

A la barra d'eines Insereix, feu clic a

Icon

Insereix camps

Trieu la pestanya Insereix - Camp - Més camps - Document

Trieu la pestanya Insereix - Camps - Més camps - Referències creuades

Trieu Insereix - Referència creuada.

Trieu la pestanya Insereix - Camps - Més camps - Funcions

Trieu la pestanya Insereix - Camps - Més camps - Informació del document

Trieu la pestanya Insereix - Camps - Més camps - Variables

Trieu la pestanya Insereix - Camps - Més camps - Base de dades

Trieu Insereix - Secció

Obriu la barra d'eines Insereix i feu clic a

Icona Secció

Secció

Choose Insert - Section - Section tab or choose Format - Sections

Choose Insert - Section - Indents tab or choose Format - Sections - Options button - Indents tab

TrieuInsereix ▸ Nota al peu i nota al final ▸ Nota al peu o nota al final

Obri el menú contextual i trieu Nota al peu/Nota final (nota al peu/nota final inserida)

Obriu la barra d'eines Insereix i feu clic a

Icon

Insereix una nota al peu directament

Icon

Insereix una nota final directament

Trieu Insereix - Llegenda

Obriu el menú contextual i trieu Llegenda

Trieu Insereix - Llegenda - Opcions...

Obriu el menú contextual i trieu Llegenda - Opcions

Trieu Insereix - Marca de text

Obriu la barra d'eines Insereix i feu clic a

Icona

Adreça d'interés

Trieu Insereix ▸ Script (només documents HTML)

Trieu Insereix - Índexs i taules

Trieu Insereix ▸ Índexs i taules ▸ Entrada de l'índex

Obriu la barra d'eines Insereix i feu clic a

Icon Insert Index Entry

Insert Index Entry

Trieu la pestanya Insereix ▸ Índexs i taules ▸ Taula de continguts, índex o bibliografia

Trieu Insereix - Índexs i taules - Entrada bibliogràfica

TrieuInsereix ▸ Índexs i taules ▸ Taula de continguts, índex o bibliografia

TrieuInsereix - Índexs i taules - Taules, índexs o bibliografia - Pestanya tipus

Trieu la pestanya Insereix ▸ Índexs i taules ▸ Taula de contingut, índex o bibliografia ▸ Tipus (depèn del tipus)

Trieu la pestanya Insereix ▸ Índexs i taules ▸ Taula de continguts, índex o bibliografia ▸ Tipus (quan Taula de continguts és el tipus seleccionat)

Trieu la pestanya Insereix ▸ Taula de continguts i índex ▸ Taula de continguts, índex o bibliografia ▸ Tipus (quan l'índex és el tipus seleccionat)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Table of Figures is the selected type)

Trieu la pestanya Insereix ▸ Taula de continguts i índex ▸ Taula de continguts, índex o bibliografia ▸ Tipus (quan l'índex de taules és el tipus seleccionat).

Trieu la pestanya Insereix ▸ Taula de continguts i índex ▸ Taula de continguts, índex o bibliografia ▸ Tipus (quan el tipus seleccionat és el definit per l'usuari)

Trieu la pestanya Insereix ▸ Taula de continguts i índex ▸ Taula de continguts, índex o bibliografia ▸ Tipus (quan la taula d'objectes és el tipus seleccionat)

Trieu la pestanya Insereix ▸ Taula de continguts i índex ▸ Taula de continguts, índex o bibliografia ▸ Tipus (quan la bibliografia és el tipus seleccionat)

Trieu Insereix ▸ Taula de continguts i índex ▸ Taula de continguts, índex o bibliografia ▸ Tipus, marqueu la casella de selecció «Estils addicionals» i feu clic a Assigna estils

Trieu la pestanya Insereix - Índexs i taules - Índexs i taules - Entrades (quan Taula de continguts és el tipus seleccionat)

Trieu la pestanya Insereix - Índexs i taules - Índexs i taules - Entrades (quan Taula de continguts és el tipus seleccionat)

Trieu la pestanya Insereix - Índexs i taules - Índexs i taules - Entrades (quan Índex alfabètic és el tipus seleccionat)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Entries tab (when Table of Figures is the selected type)

Trieu la pestanya Insereix - Índexs i taules - Índexs i taules - Entrades (quan Taula de continguts és el tipus seleccionat)

Trieu la pestanya Insereix - Índexs i taules - Índexs i taules - Entrades (quan Índex alfabètic és el tipus seleccionat)

Trieu la pestanya Insereix - Índexs i taules - Índexs i taules - Entrades (quan Taula de continguts és el tipus seleccionat)

Trieu la pestanya Insereix - Índexs i taules - Índexs i taules - Entrades (quan Taula de continguts és el tipus seleccionat)

Trieu Insereix - Índexs i taules - Entrada bibliogràfica i feu clic a Edita

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Styles tab

Trieu Insereix - Sobre

Trieu la pestanya Insereix ▸ Sobre ▸ Sobre

Trieu la pestanya Insereix ▸ Sobre ▸ Formata

Trieu la pestanya Insereix ▸ Sobre ▸ Impressora

Trieu Insereix - Marc

TrieuFormat ▸ Marc i objecte ▸ Propietats

Obriu la barra d'eines Insereix i feu clic a

Icon Insert Frame

Insereix un marc manualment

Trieu Taula ▸ Insereix una taula

+F12

Obriu la barra d'eines Insereix i feu clic a

Icon

Taula

Trieu Insereix - Línia horitzontal

Trieu Insereix ▸ Text del fitxer

Obriu la barra d'eines Insereix i feu clic a

Icon

Text del fitxer

TrieuInsereix ▸ Capçalera i peu de pàgina ▸ Capçalera

TrieuInsereix ▸ Capçalera i peu de pàgina ▸ Peu de pàgina

Ens cal la vostra ajuda!