Per accedir a esta funció...

Wrap Off Icon

Ajustament desactivat

Wrap On Icon

Ajustament activat

Wrap Through Icon

Ajusta a través de

Jump to Previous Script Icon

Salta a l'script anterior

 Jump to Next Script Icon

Salta a l'script següent

Please support us!