Menús

La barra de menú conté totes les ordes per treballar amb el LibreOffice Math. Conté una llista de tots els operadors disponibles, així com les ordes per a l'edició, la visualització, la disposició, la formatació i la impressió de documents de fórmula i els objectes que s'hi troben. La majoria de les ordes del menú només estan disponibles quan s'està creant o editant una fórmula.

Icona de nota

Heu de seleccionar la finestra que conté el document en què voleu treballar per poder utilitzar les ordes de menú. De la mateixa manera, heu de seleccionar un objecte en el document per poder utilitzar les ordes de menú associades a l'objecte.


Icona d'avís

Els menús són sensibles al context. Això vol dir que els elements del menú que estan disponibles són rellevants per al treball que s'està duent a terme. Si el cursor està ubicat al text, llavors tots els elements de menú que es necessiten per editar text estan disponibles. Si heu seleccionat gràfics en el document, veureu tots els elements de menú que es poden utilitzar per editar gràfics.


Fitxer

Aquest menú conté les ordres generals per a treballar amb documents de fórmula, com ara crear, obrir, guardar i imprimir.

Edita

Les ordes d'este menú s'utilitzen per editar fórmules. A més de les ordes bàsiques (per exemple, la còpia de continguts), hi ha funcions específiques del LibreOffice Math com ara la busca d'espais reservats o d'errors.

Visualitza

Estableix l'escala de visualització i defineix quins elements voleu que siguen visibles. La majoria d'ordres que podeu introduir a la finestra Ordres també es poden obrir amb un clic si heu obert prèviament Elements mitjançant Visualitza ▸ Elements.

Format

Este menú conté ordes necessàries per formatar les fórmules.

Eines

Utilitzeu este menú per obrir i editar el catàleg de símbols, o per importar una fórmula externa com a fitxer de dades o via el porta-retalls. La interfície del programa es pot ajustar a les vostres necessitats. També podeu canviar les opcions del programa.

Finestra

Al menú Finestra podeu obrir una finestra nova i visualitzar la llista de documents.

Ajuda

El menú Ajuda permet iniciar i controlar el sistema d'ajuda del LibreOffice.

Ens cal la vostra ajuda!