Operadors de conjunts

Ordes introduïdes

Símbol de la subfinestra Elements

Significat

aleph

Icon

Nombre cardinal

emptyset

Icon

Conjunt buit

in

Icon

Contingut a

intersection

Icon

Intersecció de conjunts

notin

Icon

No contingut a

nsubset

Icon

No subconjunt

nsubseteq

Icon

No subconjunt ni igual

nsupset

Icon

No superconjunt

nsupseteq

Icon

No superconjunt ni igual

owns or ni

Icon

Conté

setc

Icon

Nombre complex

setminus or bslash

Icon

Diferència entre conjunts

setn

Icon

Nombre natural

setq

Icon

Nombre racional

setr

Icon

Nombre real

setz

Icon

Enter

slash

Icon

Barra inclinada / per al conjunt quocient (barra inclinada) entre caràcters

subset

Icon

Subconjunt

subseteq

Icon

Subconjunt o igual a

supset

Icon

Superconjunt

supseteq

Icon

Superconjunt o igual a

union

Icon

Unió de conjunts


Operacions amb conjunts

Podeu assignar diferents operadors de conjunts als caràcters d'una fórmula del LibreOffice Math. Els operadors individuals es mostren a la secció inferior de la subfinestra Elements. Obriu el menú contextual de la finestra d'ordres per visualitzar una llista idèntica de les funcions individuals. Els operadors que no siguen a la subfinestra Elements s'han d'escriure directament a la finestra d'ordres, on també podeu inserir altres parts d'una fórmula directament, encara que disposin d'un símbol propi.

Ens cal la vostra ajuda!