Operadors unaris i binaris

Ordes introduïdes

Símbol de la subfinestra Elements

Significat

-

Icon

Resta

-

Icon

Signe -

-+

Icon

Menys/Més

/

Icon

Divisió

*

Icon

Multiplicació

+

Icon

Suma

+

Icon

Signe +

+-

Icon

Més/Menys

and or &

Icon

Operació amb booleà AND

boper

No symbol.

Operador binari. El segueix un símbol definit per l'usuari, que s'utilitza com a operador binari.

Usage a boper %SYM1 b

uoper

No symbol

Operador unari. El segueix un símbol definit per l'usuari, que s'utilitza com a operador unari.

Usage: uoper %SYM2 b

cdot

Icon

Multiplicació amb símbol de multiplicació petit

circ

Icon

Símbols concatenats

div

Icon

Divisió

neg

Icon

Booleà NOT

odivide

Sense símbol.

Barra inclinada / encerclada

odot

Sense símbol.

Símbol de multiplicació petit encerclat

ominus

Sense símbol.

Símbol de resta encerclat

oplus

Sense símbol.

Símbol de suma encerclat

or or |

Icon

Operació amb el booleà OR

otimes

Sense símbol.

Símbol de multiplicació encerclat

over

Icon

Divisió/Fracció

times

Icon

Multiplicació

widebslash

Sense símbol.

Barra inversa \ entre dos caràcters, dels quals el de la dreta és el superíndex i el de l'esquerra el subíndex.

wideslash

Sense símbol.

Barra inclinada / entre dos caràcters, dels quals el de l'esquerra és el superíndex i el de la dreta és el subíndex.


Operadors unaris i binaris

Podeu triar diversos operadors unaris i binaris per generar una fórmula del LibreOffice Math. Un operador unari és aquell que actua sobre un espai reservat, mentre que un de binari fa referència als operadors que connecten dos espais reservats. La part inferior de la subfinestra Elements mostra els operadors individuals. El menú contextual de la finestra d'ordres també conté una llista d'aquests operadors, així com d'altres d'addicionals. Si necessiteu un operador que no estiga inclòs a la subfinestra Elements, utilitzeu el menú contextual o introduïu-lo directament a la finestra d'ordres.

Ens cal la vostra ajuda!