Operadors unaris i binaris

Ordes introduïdes

Símbol de la subfinestra Elements

Significat

-

Icon

Resta

-

Icon

Signe -

-+

Icon

Menys/Més

/

Icon

Divisió

*

Icon

Multiplicació

+

Icon

Suma

+

Icon

Signe +

+-

Icon

Més/Menys

and or &

Icon

Operació amb booleà AND

boper

No symbol.

Operador binari. El segueix un símbol definit per l'usuari, que s'utilitza com a operador binari.

Usage a boper %SYM1 b

uoper

No symbol

Operador unari. El segueix un símbol definit per l'usuari, que s'utilitza com a operador unari.

Usage: uoper %SYM2 b

cdot

Icon

Multiplicació amb símbol de multiplicació petit

circ

Icon

Símbols concatenats

div

Icon

Divisió

neg

Icon

Booleà NOT

odivide

Sense símbol.

Barra inclinada / encerclada

odot

Sense símbol.

Símbol de multiplicació petit encerclat

ominus

Sense símbol.

Símbol de resta encerclat

oplus

Sense símbol.

Símbol de suma encerclat

or or |

Icon

Operació amb el booleà OR

otimes

Sense símbol.

Símbol de multiplicació encerclat

over

Icon

Divisió/Fracció

times

Icon

Multiplicació

widebslash

Sense símbol.

Barra inversa \ entre dos caràcters, dels quals el de la dreta és el superíndex i el de l'esquerra el subíndex.

wideslash

Sense símbol.

Barra inclinada / entre dos caràcters, dels quals el de l'esquerra és el superíndex i el de la dreta és el subíndex.


Operadors unaris i binaris

You can choose various unary and binary operators to build your LibreOffice Math formula. Unary refers to operators that affect one placeholder. Binary refers to operators that connect two placeholders. The lower area of the Elements pane displays the individual operators. The context menu of the Commands window also contains a list of these operators, as well as additional operators. If you need an operator that is not contained in the Elements pane, use the context menu or type it directly in the Commands window.

Ens cal la vostra ajuda!