Índexs i exponents

En esta secció trobareu informació bàsica sobre l'ús d'índexs i exponents al LibreOffice Math. Proveu de fer els exemples descrits per entendre millor els detalls que es descriuen. Tingueu en compte que les cometes dels exemples només s'han utilitzat per destacar les expressions i que, per tant, no en formen part.

L'índex i l'exponent d'un caràcter es mostren l'un damunt de l'altre, justificats a l'esquerra del caràcter base. Per exemple, proveu d'escriure a_2^3 o a^3_2 (ho podeu fer en qualsevol orde). Podeu utilitzar 'sub' i 'sup' en lloc de '_' i '^'.

No obstant això, no és possible utilitzar els patrons següents:

a_2_3

a^2^3

a_2^3_4

Només podeu utilitzar una vegada cada posició de subíndex o superíndex per a un caràcter base. Heu d'utilitzar claudàtors per indicar el resultat desitjat, tal com es mostra en els exemples següents:

a_{2_3}

a^{2^3}

a_2^{3_4}

a_{2^3}^{4_5}

Icona de consell

A diferència d'altres editors de fórmules en què "_" i " ^ " només fan referència al caràcter següent (per exemple, "a_24" només faria referència a "2"), al LibreOffice Math estos símbols fan referència als nombres, noms o textos complets. Si voleu introduir superíndexs o subíndexs de manera seqüencial, podeu escriure l'expressió de la manera següent: a_2{}^3 o a^3{}_2.


El LibreOffice Math vos ofereix diverses opcions per escriure tensors. A més de la notació "R_i{}^{jk}{}_l", habitual en altres aplicacions, també podeu utilitzar altres notacions, com ara "R_i{}^jk{}_l" i "{{R_i}^jk}_l".

Els superíndexs i subíndexs es poden justificar a l'esquerra o a la dreta del caràcter base. Per fer-ho, utilitzeu les ordes "lsub" i "lsup", que tenen el mateix efecte que "sub" i "sup", però es justifiquen a l'esquerra del caràcter base. Vegeu també "a lsub 2 lsup 3".

Les regles que determinen la no-ambigüitat i la necessitat d'utilitzar claudàtors són les mateixes. Per aconseguir-ho, utilitzeu {}_2^3 a.

Icona de nota

Les ordes "sub" i "sup" són equivalents de "rsub" i "rsup".


Mitjançant les ordes "csub" i "csup" podeu escriure superíndexs i subíndexs directament damunt o a sota d'un caràcter. Per exemple: "a csub y csup x". També podeu combinar índexs i exponents: "abc_1^2 lsub 3 lsup 4 csub 55555 csup 66666".

Podeu adjuntar superíndexs i subíndexs a la majoria d'operadors unaris i binaris. Exemples: "a div_2 b a<csub n b +_2 h" i "a toward csub f b x toward csup f y".

Icona d'avís

Assegureu-vos d'introduir tots els espais entre caràcters quan escriviu estos exemples a la finestra d'ordes.


Ens cal la vostra ajuda!