Operacions amb conjunts

Assign different set operators to the characters in your LibreOffice Math formula. The individual operators are shown in the lower section of the Elements pane. Call the context menu in the Commands window to see an identical list of the individual functions. Any operators not found in the Elements pane have to be entered directly in the Commands window. You can also directly insert other parts of the formula even if symbols already exist for them.

Per accedir a esta orde...

Obriu el menú contextual de la finestra d'ordes i trieu Operacions amb conjunts

Trieu Visualitza ▸ Elements; aleshores seleccioneu Operacions amb conjunts en el quadre de llista de la subfinestra Elements.


Després de seleccionar l'element d'Operacions amb conjunts de la subfinestra Elements es mostraran icones rellevants a la part inferior d'aquesta subfinestra. Feu clic a un símbol per incorporar l'operador a la fórmula que estigueu editant a la finestra d'ordres.

Operacions amb conjunts en detall:

is included in Icon

Inclòs a

Utilitzeu la icona per inserir l'operador de conjunts inclòs a amb dos espais reservats. També podeu introduir <?> in <?> directament a la finestra d'ordes.

is not included in Icon

No inclòs a

Utilitzeu esta icona per inserir l'operador de conjunts no inclòs a amb dos espais reservats. També podeu introduir <?> notin <?> a la finestra d'ordes.

includes Icon

Inclou

Utilitzeu esta icona per inserir l'operador de conjunts inclou amb dos espais reservats. També podeu introduir <?> owns <?> o <?> ni <?> directament a la finestra d'ordes.

empty set Icon

Conjunt buit

Utilitzeu esta icona per inserir un conjunt buit. També podeu escriure emptyset a la finestra d'ordes per inserir un conjunt buit en el document.

Intersection Icon

Intersecció

Utilitzeu esta icona per inserir dos espais reservats amb l'operador de conjunts intersecció de conjunts. També podeu introduir <?> intersection <?> a la finestra d'ordes.

Union Icon

Unió

Utilitzeu esta icona per inserir l'operador de conjunts unió amb dos espais reservats. També podeu introduir <?> union <?> directament a la finestra d'ordes.

Difference Icon

Diferència

Utilitzeu esta icona per inserir l'operador de conjunts diferència. També podeu introduir <?> setminus <?> o <?> bslash <?> a la finestra d'ordes.

Quotient set Icon

Conjunt quocient

Utilitzeu esta icona per inserir una barra inclinada per a la creació d'un conjunt quocient amb dos espais reservats. Escriviu <?>slash<?> a la finestra d'ordes per obtindre el mateix resultat.

Icona Àlef

Àlef

Utilitzeu esta icona per inserir un nombre cardinal. Podeu aconseguir el mateix resultat introduint aleph a la finestra d'ordes.

Subset Icon

Subconjunt

Utilitzeu esta icona per inserir l'operador de conjunts subconjunt. També podeu introduir <?>subset<?> directament a la finestra d'ordes.

Subset or equal to Icon

Subconjunt o igual a

Utilitzeu esta icona per inserir l'operador de conjunts subconjunt o igual a amb dos espais reservats. També podeu introduir <?>subseteq<?> a la finestra d'ordes.

Superset Icon

Superconjunt

Utilitzeu esta icona per inserir l'operador de conjunts superconjunt amb dos espais reservats. També podeu introduir <?>supset<?> a la finestra d'ordes.

Superset or equal to Icon

Superconjunt o igual a

Utilitzeu esta icona per inserir l'operador de conjunts superconjunt o igual a amb dos espais reservats. De manera alternativa, podeu introduir <?>supseteq<?> a la finestra d'ordes.

not subset Icon

No subconjunt

Utilitzeu esta icona per inserir l'operador de conjunts no subconjunt amb dos espais reservats. També podeu introduir <?>nsubset<?> a la finestra d'ordes.

not subset or equal to Icon

No subconjunt o igual a

Utilitzeu esta icona per inserir l'operador de conjunts no subconjunt o igual a amb dos espais reservats. També podeu introduir <?>nsubseteq<?> a la finestra d'ordes.

not superset Icon

No superconjunt

Utilitzeu esta icona per inserir l'operador de conjunts no superconjunt amb dos espais reservats. També podeu escriure <?>nsupset<?> a la finestra d'ordes.

not superset or equal to Icon

No superconjunt o igual a

Utilitzeu esta icona per inserir l'operador de conjunts no superconjunt o igual a amb dos espais reservats. També podeu escriure <?>nsupseteq<?> a la finestra d'ordes.

Set of natural numbers Icon

Conjunt dels nombres naturals

Utilitzeu esta icona per inserir un caràcter per al conjunt dels nombres naturals. També podeu escriure setn a la finestra d'ordes.

Set of whole numbers Icon

Conjunt dels nombres enters

Utilitzeu esta icona per inserir un caràcter per al conjunt dels nombres enters. També podeu escriure setz a la finestra d'ordes.

Set of rational numbers Icon

Conjunt dels nombres racionals

Utilitzeu esta icona per inserir un caràcter per al conjunt dels nombres racionals. També podeu escriure setq directament a la finestra d'ordes.

Set of real numbers Icon

Conjunt dels nombres reals

Utilitzeu esta icona per inserir un caràcter per al conjunt dels nombres reals. També podeu introduir setr a la finestra d'ordes.

Set of complex numbers Icon

Conjunt dels nombres complexos

Utilitzeu esta icona per inserir un caràcter per al conjunt dels nombres complexos. També podeu introduir setc a la finestra d'ordes.

Icona d'avís

Assegureu-vos de deixar espais (separacions) entre els valors i les ordes quan les introduïu manualment a la finestra d'ordes per garantir que l'estructura siga correcta.


Ens cal la vostra ajuda!