Funcions

Choose a function in the lower part of the Elements pane. These functions are also listed in the context menu of the Commands window. Any functions not contained in the Elements pane need to be typed manually in the Commands window.

Per accedir a esta orde...

Obriu el menú contextual a la finestra d'ordes i trieu Funcions

Trieu Visualitza ▸ Elements; aleshores seleccioneu Funcions en el quadre de llista de la subfinestra Elements.


A continuació es mostra una llista amb tots els operadors que apareixen a la subfinestra Elements. La icona que hi ha al costat de cada funció indica que s'hi pot accedir a través de la subfinestra Elements (menú Visualitza ▸ Elements), o bé a través del menú contextual de la finestra d'ordres.

Llista de funcions

Icona d'exponencial

Funció exponencial natural

Insereix una funció exponencial natural. També podeu escriure func e^<?> directament a la finestra d'ordes.

Natural Logaritme Icona

Logaritme natural

Insereix un logaritme natural (de base e) amb un espai reservat. També podeu escriure ln(<?>) a la finestra d'ordes.

Icona exponencial

Funció exponencial

Insereix una funció exponencial amb un espai reservat. També podeu escriure exp(<?>) a la finestra d'ordes.

Logaritme Icona

Logaritme

Insereix un logaritme (de base 10) amb un espai reservat. També podeu escriure log(<?>) a la finestra d'ordes.

Power Icona

Potència

Insereix x elevada a la potència y. També podeu escriure <?>^{<?>} a la finestra d'ordes. Podeu reemplaçar el caràcter ^ per rsup o sup.

Sine Icona

Sinus

Insereix una funció sinus amb un espai reservat. També podeu escriure sin(<?>) a la finestra d'ordes.

Cosine Icona

Cosinus

Insereix una funció cosinus amb un espai reservat. També podeu escriure cos(<?>) a la finestra d'ordes.

Tangent Icona

Tangent

Insereix una funció tangent amb un espai reservat. També podeu escriure tan<?>) a la finestra d'ordes.

Cotangent Icona

Cotangent

Insereix un símbol de cotangent amb un espai reservat. També podeu escriure cot(<?>) a la finestra d'ordes.

Hyperbolic Sine Icona

Sinus hiperbòlic

Insereix un sinus hiperbòlic amb un espai reservat. També podeu escriure sinh(<?>) a la finestra d'ordes.

Square Root Icona

Arrel quadrada

Insereix un símbol d'arrel quadrada amb un espai reservat. També podeu escriure sqrt(<?>) a la finestra d'ordes.

Hyperbolic Cosine Icona

Cosinus hiperbòlic

Insereix un símbol de cosinus hiperbòlic amb un espai reservat. També podeu escriure cosh(<?>) a la finestra d'ordes.

Icona de tangent hiperbòlica

Tangent hiperbòlica

Insereix un símbol de tangent hiperbòlica amb un espai reservat. També podeu escriure tanh(<?>) a la finestra d'ordes.

Hyperbolic Cotangent Icona

Cotangent hiperbòlica

Insereix un símbol de cotangent hiperbòlica amb un espai reservat. Podeu escriure coth(<?>) directament a la finestra d'ordes.

enèsima icona arrel

Arrel enèsima

Insereix una funció arrel enèsima amb dos espais reservats. També podeu escriure nroot n x a la finestra d'ordes.

Arc Sine Icona

Arc sinus

Insereix una funció arc sinus amb un espai reservat. També podeu escriure arcsin(<?>) a la finestra d'ordes.

Arc Cosine Icona

Arc cosinus

Insereix un símbol d'arc cosinus amb un espai reservat. També podeu escriure arccos(<?>) a la finestra d'ordes.

Arc tangent Icona

Arc tangent

Insereix una funció arc tangent amb un espai reservat. També podeu escriure arctan(<?>) a la finestra d'ordes.

Arc cotangent Icona

Arc cotangent

Insereix una funció arc cotangent amb un espai reservat. També podeu escriure arccot(<?>) directament a la finestra d'ordes.

Icona de valor absolut

Valor absolut

Insereix un signe de valor absolut amb un espai reservat. També podeu escriure abs(<?>) a la finestra d'ordes.

Àrea hiperbòlica Icona de Sinus

Arc sinus hiperbòlic de l'àrea

Insereix una funció arc sinus hiperbòlic de l'àrea amb un espai reservat. També podeu escriure arsinh(<?>) a la finestra d'ordes.

Àrea hiperbòlica Icona de cosinus

Arc cosinus hiperbòlic de l'àrea

Insereix una funció arc cosinus hiperbòlic de l'àrea amb un espai reservat. També podeu escriure arcosh(<?>) a la finestra d'ordes.

Àrea hiperbòlica Icona de tangent

Arc tangent hiperbòlica de l'àrea

Insereix una funció arc tangent hiperbòlica de l'àrea amb un espai reservat. També podeu escriure artanh(<?>) a la finestra d'ordes.

Àrea hiperbòlica Cotangent Icona

Arc cotangent hiperbòlica de l'àrea

Insereix una funció arc cotangent hiperbòlica de l'àrea amb un espai reservat. També podeu escriure arcoth(<?>) a la finestra d'ordes.

Icona Factorial

Factorial

Insereix el signe de factorial amb un espai reservat. També podeu escriure fact <?> directament a la finestra d'ordes.

Icona de consell

També podeu assignar un índex o un exponent a una funció. Per exemple, si escriviu sin^2x, obtindreu la funció «sinus elevat a 2x».


Icona d'avís

Quan escriviu funcions manualment a la finestra d'ordes, tingueu en compte que algunes funcions requereixen espais (per exemple, abs 5=5 ; abs -3=3).


Ens cal la vostra ajuda!