Funcions

Trieu una funció a la part inferior de la subfinestra Elements. Aquestes funcions també apareixen al menú contextual de la finestra d'ordres. Totes les funcions que no siguen a la subfinestra Elements s'han d'escriure manualment a la finestra d'ordres.

Per accedir a esta orde...

Obriu el menú contextual a la finestra d'ordes i trieu Funcions

Trieu Visualitza ▸ Elements; aleshores seleccioneu Funcions en el quadre de llista de la subfinestra Elements.


A continuació es mostra una llista amb tots els operadors que apareixen a la subfinestra Elements. La icona que hi ha al costat de cada funció indica que s'hi pot accedir a través de la subfinestra Elements (menú Visualitza ▸ Elements), o bé a través del menú contextual de la finestra d'ordres.

Llista de funcions

Natural Exponential Icon

Funció exponencial natural

Insereix una funció exponencial natural. També podeu escriure func e^<?> directament a la finestra d'ordes.

Natural Logarithm Icon

Logaritme natural

Insereix un logaritme natural (de base e) amb un espai reservat. També podeu escriure ln(<?>) a la finestra d'ordes.

Exponential Icon

Funció exponencial

Insereix una funció exponencial amb un espai reservat. També podeu escriure exp(<?>) a la finestra d'ordes.

Logarithm Icon

Logaritme

Insereix un logaritme (de base 10) amb un espai reservat. També podeu escriure log(<?>) a la finestra d'ordes.

Power Icon

Potència

Insereix x elevada a la potència y. També podeu escriure <?>^{<?>} a la finestra d'ordes. Podeu reemplaçar el caràcter ^ per rsup o sup.

Sine Icon

Sinus

Insereix una funció sinus amb un espai reservat. També podeu escriure sin(<?>) a la finestra d'ordes.

Cosine Icon

Cosinus

Insereix una funció cosinus amb un espai reservat. També podeu escriure cos(<?>) a la finestra d'ordes.

Tangent Icon

Tangent

Insereix una funció tangent amb un espai reservat. També podeu escriure tan<?>) a la finestra d'ordes.

Cotangent Icon

Cotangent

Insereix un símbol de cotangent amb un espai reservat. També podeu escriure cot(<?>) a la finestra d'ordes.

Hyperbolic Sine Icon

Sinus hiperbòlic

Insereix un sinus hiperbòlic amb un espai reservat. També podeu escriure sinh(<?>) a la finestra d'ordes.

Square Root Icon

Arrel quadrada

Insereix un símbol d'arrel quadrada amb un espai reservat. També podeu escriure sqrt(<?>) a la finestra d'ordes.

Hyperbolic Cosine Icon

Cosinus hiperbòlic

Insereix un símbol de cosinus hiperbòlic amb un espai reservat. També podeu escriure cosh(<?>) a la finestra d'ordes.

Hyperbolic Tangent Icon

Tangent hiperbòlica

Insereix un símbol de tangent hiperbòlica amb un espai reservat. També podeu escriure tanh(<?>) a la finestra d'ordes.

Hyperbolic Cotangent Icon

Cotangent hiperbòlica

Insereix un símbol de cotangent hiperbòlica amb un espai reservat. Podeu escriure coth(<?>) directament a la finestra d'ordes.

nth Root Icon

Arrel enèsima

Insereix una funció arrel enèsima amb dos espais reservats. També podeu escriure nroot n x a la finestra d'ordes.

Arc Sine Icon

Arc sinus

Insereix una funció arc sinus amb un espai reservat. També podeu escriure arcsin(<?>) a la finestra d'ordes.

Arc Cosine Icon

Arc cosinus

Insereix un símbol d'arc cosinus amb un espai reservat. També podeu escriure arccos(<?>) a la finestra d'ordes.

Arc Tangent Icon

Arc tangent

Insereix una funció arc tangent amb un espai reservat. També podeu escriure arctan(<?>) a la finestra d'ordes.

Arc Cotangent Icon

Arc cotangent

Insereix una funció arc cotangent amb un espai reservat. També podeu escriure arccot(<?>) directament a la finestra d'ordes.

Absolute Value Icon

Valor absolut

Insereix un signe de valor absolut amb un espai reservat. També podeu escriure abs(<?>) a la finestra d'ordes.

Area Hyperbolic Sine Icon

Arc sinus hiperbòlic de l'àrea

Insereix una funció arc sinus hiperbòlic de l'àrea amb un espai reservat. També podeu escriure arsinh(<?>) a la finestra d'ordes.

Area Hyperbolic Cosine Icon

Arc cosinus hiperbòlic de l'àrea

Insereix una funció arc cosinus hiperbòlic de l'àrea amb un espai reservat. També podeu escriure arcosh(<?>) a la finestra d'ordes.

Area Hyperbolic Tangent Icon

Arc tangent hiperbòlica de l'àrea

Insereix una funció arc tangent hiperbòlica de l'àrea amb un espai reservat. També podeu escriure artanh(<?>) a la finestra d'ordes.

Area Hyperbolic Cotangent Icon

Arc cotangent hiperbòlica de l'àrea

Insereix una funció arc cotangent hiperbòlica de l'àrea amb un espai reservat. També podeu escriure arcoth(<?>) a la finestra d'ordes.

Factorial Icon

Factorial

Insereix el signe de factorial amb un espai reservat. També podeu escriure fact <?> directament a la finestra d'ordes.

Icona de consell

També podeu assignar un índex o un exponent a una funció. Per exemple, si escriviu sin^2x, obtindreu la funció «sinus elevat a 2x».


Icona d'avís

Quan escriviu funcions manualment a la finestra d'ordes, tingueu en compte que algunes funcions requereixen espais (per exemple, abs 5=5 ; abs -3=3).


Ens cal la vostra ajuda!