Relacions

Podeu triar entre diverses relacions per estructurar la vostra fórmula al LibreOffice Math. Les funcions de relació es mostren a la part inferior de la subfinestra Elements. La llista també és al menú contextual de la finestra d'ordres. Totes les relacions que no siguen a la subfinestra Elements ni al menú contextual es poden escriure manualment a la finestra d'ordres.

Per accedir a esta orde...

Obriu el menú contextual a la finestra d'ordes i trieu Relacions

Trieu Visualitza ▸ Elements; aleshores seleccioneu Relacions en el quadre de llista de la subfinestra Elements.


A continuació es mostra una llista completa dels operadors de relació disponibles. El símbol que apareix al costat de l'operador indica que s'hi pot accedir a través de la subfinestra Elements (trieu Visualitza ▸ Elements), o bé a través del menú contextual de la finestra d'ordres.

Relacions:

Icona És igual

És igual

Insereix un signe d'igual (=) amb dos espais reservats. També podeu escriure <?> = <?> a la finestra d'ordes.

Icona No és igual

No és igual

La icona o l'orde neq insereix el símbol de desigualtat amb dos espais reservats. També podeu escriure <?> neq <?> a la finestra d'ordes.

Icona És congruent amb

És congruent amb

Insereix un caràcter per a la relació idèntic a (congruent) amb dos espais reservats. També podeu escriure <?> equiv <?> a la finestra d'ordes.

Icona És ortogonal a

És ortogonal a

Insereix un caràcter per a una relació ortogonal (amb l'angle a la dreta) amb dos espais reservats. També podeu escriure <?> ortho <?> a la finestra d'ordes.

divides Icon

Divideix

Insereix un caràcter de divisió. També podeu escriure <?> divides <?> a la finestra d'ordes.

Icona No divideix

no divideix

Esta icona insereix un caràcter de no divideix. També podeu escriure <?>ndivides<?> a la finestra d'ordes.

Icona És menor que

És menor que

Insereix la relació més petit que. També podeu escriure <?>lt<?> o <?> < <?> a la finestra d'ordes.

Icona És major que

És major que

Insereix un símbol de relació més gran que. També podeu escriure <?> gt <?> o <?> > <?> a la finestra d'ordes.

Icona És aproximadament igual

És aproximadament igual

Insereix la relació aproximadament igual a amb dos espais reservats. També podeu escriure <?> approx <?> a la finestra d'ordes.

Icona És paral·lel a

És paral·lel a

Insereix un símbol de relació paral·lel amb dos espais reservats. També podeu escriure <?>parallel<?> a la finestra d'ordes.

Icona És menor o igual que (obliquat)

És menor o igual que (obliquat)

Insereix una relació més petit que o igual a amb dos espais reservats. També podeu escriure <?> leslant <?> a la finestra d'ordes.

greater than or equal to (slanted) Icon

És major o igual que (obliquat)

Insereix la relació més gran que o igual a amb dos espais reservats. També podeu escriure <?>geslant<?> a la finestra d'ordes.

similar or equal to Icon

És paregut o igual

Insereix la relació paregut o igual a amb dos espais reservats. També podeu escriure <?>simeq<?> a la finestra d'ordes.

proportional to Icon

proporcional a

Insereix la relació proporcional a amb dos espais reservats. També podeu escriure <?>prop<?> a la finestra d'ordes.

less than or equal to Icon

És menor o igual que

Insereix la relació més petit que o igual a amb dos espais reservats. També podeu escriure <?> le <?> o <?> <= <?> a la finestra d'ordes.

greater than or equal to Icon

És major o igual que

Insereix la relació més gran que o igual a amb dos espais reservats. També podeu escriure <?> ge <?> o <?> >= <?> a la finestra d'ordes.

similar to Icon

És paregut a

Esta icona insereix la relació paregut a amb dos espais reservats. També podeu escriure <?>sim<?> a la finestra d'ordes.

toward Icon

Tendeix

Insereix un símbol de relació cap a amb dos espais reservats. També podeu escriure <?> toward <?> a la finestra d'ordes.

double arrow pointing left Icon

Fletxa doble esquerra

Insereix la relació lògica fletxa amb dues barres apuntant cap a l'esquerra. També podeu escriure dlarrow a la finestra d'ordes.

double arrow pointing left and right Icon

Fletxa doble esquerra i dreta

Insereix la relació lògica fletxa amb dues barres apuntant cap a l'esquerra i cap la dreta amb dos operadors. També podeu escriure dlrarrow a la finestra d'ordes.

double arrow pointing right Icon

Fletxa doble dreta

Insereix l'operador lògic fletxa amb dues barres apuntant cap a la dreta amb dos espais reservats. També podeu escriure drarrow a la finestra d'ordes.

precedes Icon

precedeix

Insereix l'operador lògic precedeix amb dos espais reservats. També podeu escriure prec a la finestra d'ordes.

succeeds Icon

succeeix

Insereix l'operador lògic succeeix amb dos espais reservats. També podeu escriure succ a la finestra d'ordes.

not precedes Icon

no precedeix

Insereix l'operador lògic no precedeix amb dos espais reservats. També podeu escriure nprec a la finestra d'ordes.

not succeeds Icon

no succeeix

Insereix l'operador lògic no succeeix amb dos espais reservats. També podeu escriure nsucc a la finestra d'ordes.

precedes or equal Icon

precedeix o igual

Insereix l'operador lògic precedeix o igual amb dos espais reservats. També podeu escriure preccurlyeq a la finestra d'ordes window.

succeeds or equal Icon

succeeix o és igual

Insereix l'operador lògic succeeix o és igual amb dos espais reservats. També podeu escriure succcurlyeq a la finestra d'ordes.

precedes or equivalent Icon

precedeix o és equivalent

Insereix l'operador lògic precedeix o és equivalent amb dos espais reservats. També podeu escriure precsim a la finestra d'ordes.

succeeds or equivalent Icon

succeeix o és equivalent

Insereix l'operador lògic succeeix o és equivalent amb dos espais reservats. També podeu escriure succsim a la finestra d'ordes.

Per crear la relació molt més gran que amb dos espais reservats, escriviu <?> gg <?> o >> a la finestra d'ordes.

Escriviu ll o << a la finestra d'ordes per inserir la relació molt més petit que en una fórmula.

La relació es defineix com a amb dos espais reservats s'insereix escrivint <?>def<?>.

Inseriu el caràcter de correspondència imatge per amb dos espais reservats escrivint <?> transl <?> a la finestra d'ordes.

L'orde <?>transr<?> insereix el caràcter de correspondència original per amb dos espais reservats.

Icona d'avís

Quan introduïu informació manualment a la finestra d'ordes, tingueu en compte que perquè l'estructura siga correcta alguns operadors requereixen espais. Això és especialment important si esteu treballant amb valors, i no amb espais reservats. Per exemple, per a la relació "molt més gran que", escriviu 10 gg 1 o a gg b.


Ens cal la vostra ajuda!