Operadors unaris i binaris

You can choose various unary and binary operators to build your LibreOffice Math formula. Unary refers to operators that affect one placeholder. Binary refers to operators that connect two placeholders. The lower area of the Elements pane displays the individual operators. The context menu of the Commands window also contains a list of these operators, as well as additional operators. If you need an operator that is not contained in the Elements pane, use the context menu or type it directly in the Commands window.

Per accedir a esta orde...

Obriu el menú contextual a la finestra d'ordes i trieu Operadors unaris/binaris

Trieu Visualitza ▸ Elements; aleshores seleccioneu Operadors unaris o binaris en el quadre de llista de la subfinestra Elements.


A continuació es mostra una llista de tots els operadors unaris i binaris disponibles. El símbol que hi ha al costat de cada operador indica que s'hi pot accedir a través de la subfinestra Elements (trieu Visualitza ▸ Elements), o bé a través del menú contextual de la finestra d'ordres.

Operadors unaris i binaris

Icona de signe més

Més

Insereix un signe de més amb un espai reservat. També podeu escriure +<?> a la finestra d'ordes.

Icona de signe menys

Menys

Insereix un signe de menys amb un espai reservat. També podeu escriure -<?> a la finestra d'ordes.

Icona de signe més/menys

Més/Menys

Insereix un més/menys amb un espai reservat. També podeu escriure +-<?> a la finestra d'ordes.

Icona de signe menys/més

Menys/Més

Insereix un signe de menys/més amb un espai reservat. També podeu escriure -+<?> a la finestra d'ordes.

Icona Suma (més)

Suma (més)

Insereix un més amb dos espais reservats. També podeu escriure<?>+<?> a la finestra d'ordes.

Icona Multiplicació (punt)

Multiplicació (punt)

Insereix un operador punt amb dos espais reservats. També podeu escriure <?>cdot<?> a la finestra d'ordes.

Icona Multiplicació (x)

Multiplicació (x)

Insereix un signe de multiplicació amb la forma 'x' amb dos espais reservats. També podeu escriure <?>times<?> a la finestra d'ordes.

Icona Multiplicació (*)

Multiplicació (*)

Insereix un signe de multiplicació amb forma d'asterisc amb dos espais reservats. També podeu escriure <?>*<?> a la finestra d'ordes.

Icona Resta

Resta

Insereix un signe de resta amb dos espais reservats. També podeu escriure <?>-<?> a la finestra d'ordes.

Icona Divisió (fracció)

Divisió (fracció)

Insereix una fracció amb dos espais reservats. També podeu escriure <?>over<?> a la finestra d'ordes.

Icona de divisió

Divisió

Insereix un signe de divisió amb dos espais reservats. També podeu escriure <?>div<?> a la finestra d'ordes.

Icona de divisió (barra)

Divisió (barra inclinada)

Insereix una barra inclinada '/' amb dos espais reservats. També podeu escriure <?>/<?> a la finestra d'ordes.

Icona de NO booleà

Booleà NOT

Insereix un booleà NOT amb un espai reservat. També podeu escriure neg<?> a la finestra d'ordes.

Icona d'I booleà

Booleà AND

Insereix un booleà AND amb dos espais reservats. També podeu escriure <?>and<?> a la finestra d'ordes.

Icona d'O booleà

Booleà OR

Insereix un booleà OR amb dos espais reservats. També podeu escriure <?>or<?> a la finestra d'ordes.

Icona Concatena

Concatena

Insereix un signe de concatenació amb dos espais reservats. També podeu escriure circ a la finestra d'ordes.

També podeu inserir operadors unaris definits per l'usuari escrivint uoper a la finestra d'ordes, seguida de la sintaxi per al caràcter. Esta funció és útil per incorporar caràcters especials a una fórmula. Per exemple, l'orde uoper %theta x genera una lletra grega zeta minúscula (un component del joc de caràcters del LibreOffice Math). També podeu inserir caràcters no inclosos en el joc de caràcters del LibreOffice triant-los a Eines - Símbols - Edita.

També podeu inserir ordes binàries definides per l'usuari escrivint boper a la finestra d'ordes. Per exemple, l'orde y boper %theta x crea una lletra grega zeta minúscula precedida d'una y i seguida d'una x. També podeu inserir caràcters no inclosos en el joc de caràcters del LibreOffice triant Eines - Símbols - Edita.

Si escriviu <?>oplus<?> a la finestra d'ordes inserireu al vostre document un operador de suma encerclat.

Escriviu <?>ominus<?> a la finestra d'ordes per inserir un operador de resta encerclat.

Escriviu <?>odot<?> a la finestra d'ordes per inserir un operador de punt encerclat a la fórmula.

Escriviu <?>odivide<?> a la finestra d'ordes per inserir un operador de divisió encerclat a la fórmula.

Escriviu a wideslash b a la finestra d'ordes per crear dos caràcters amb una barra inclinada (de baix a l'esquerra a dalt a la dreta) entre tots dos. Els caràcters se situen de tal manera que tot el que hi ha a l'esquerra de la barra és a dalt, mentre que tot el que queda a la dreta és a baix. L'orde també està disponible al menú contextual de la finestra d'ordes.

Escriviu a widebslash b a la finestra d'ordes per generar dos caràcters amb una barra inversa (de dalt a l'esquerra a baix a la dreta) entre tots dos. Els caràcters se situen de tal manera que tot el que hi ha a l'esquerra de la barra és a baix, mentre que tot el que queda a la dreta és a dalt. Esta orde també està disponible al menú contextual de la finestra d'ordes.

Escriviu sub o sup a la finestra d'ordes per a afegir subíndexs i superíndexs a la vostra fórmula; per exemple: a sub 2.

Icona de consell

Si voleu utilitzar els dos punts «:» com a signe de divisió trieu Eines - Símbols o feu clic a la icona Símbols de la barra Eines. Feu clic al botó Edita del diàleg que s'obri i seleccioneu el conjunt de símbols Especial. Introduïu un nom significatiu al costat de Símbol, per exemple, «divideix», i a continuació feu clic als dos punts en el conjunt de símbols. Feu clic a Afig i després a D'acord. Feu clic a D'acord per tancar també el diàleg Símbols. Ara ja podreu utilitzar el símbol nou, en este cas els dos punts, introduint-ne el nom a la finestra d'ordes; per exemple, a %divideix b = c.


Icona d'avís

Quan introduïu informació manualment a la finestra d'ordes, tingueu en compte que alguns operadors necessiten espais entre els elements perquè l'estructura siga correcta, sobretot si utilitzeu valors en lloc d'espais reservats en els operadors, per exemple, si genereu una divisió 4 div 3 o a div b.


Ens cal la vostra ajuda!