Format

Conté ordres per a formatar l'estructura i els continguts del document.

Text

Obri un submenú on escollir ordres de formatació de text.

Neteja el format directe

Removes direct formatting and formatting by character styles from the selection.

Caràcter

Modifica el tipus de lletra i la formatació de tipus de lletra dels caràcters seleccionats.

Paràgraf

Modifica el format del paràgraf actual, com ara el sagnat i l'alineació.

Pics i numeració

Adds numbering or bullets to the current paragraph, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Posició i mida

Redimensiona, mou, gira o inclina l'objecte seleccionat.

Línia

Definiu les opcions de formatació per a la línia seleccionada.

Àrea

Defineix les propietats d'emplenament per a l'objecte de dibuix seleccionat.

Text

Defineix el format i les propietats d'ancoratge per al text del dibuix o per a l'objecte de text seleccionat.

Disseny de la diapositiva

Displays the Available Master Slides dialog, where you can select a layout scheme for the current slide. Any objects in the slide design are inserted behind objects in the current slide.

Disposició de la diapositiva

Opens a submenu with slide layouts.

Interaction

Determina el comportament de l'objecte seleccionat quan hi feu clic durant la visualització d'una presentació de diapositives.

Agrupa

Els grups mantenen units els objectes seleccionats per tal que els pugueu moure o formatar com si es tractessin d'un sol objecte.

Ens cal la vostra ajuda!