Format

Contains commands for formatting the layout and the contents of your document.

Neteja el format directe

Removes direct formatting and formatting by character styles from the selection.

Character

Modifica el tipus de lletra i la formatació de tipus de lletra dels caràcters seleccionats.

Paragraph

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Bullets and Numbering

Adds numbering or bullets to the current paragraph, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Canvia la caixa

Canvia les majúscules i minúscules dels caràcters de la selecció. Si el cursor es troba dins d'una paraula i no hi ha text seleccionat, el canvi s'aplica a tota la paraula.

Position and Size

Redimensiona, mou, gira o inclina l'objecte seleccionat.

Line

Definiu les opcions de formatació per a la línia seleccionada.

Area

Defineix les propietats d'emplenament per a l'objecte de dibuix seleccionat.

Text

Defineix el format i les propietats d'ancoratge per al text del dibuix o per a l'objecte de text seleccionat.

Slide Design

Mostra el diàleg Disseny de la diapositiva, on podeu seleccionar un esquema de disseny per a la diapositiva actual. Tots els objectes del disseny de la diapositiva s'insereixen darrere dels objectes de la diapositiva actual.

Slide Layout

Opens a submenu with slide layouts.

Interaction

Determina el comportament de l'objecte seleccionat quan hi feu clic durant la visualització d'una presentació de diapositives.

Agrupa

Els grups mantenen units els objectes seleccionats per tal que els pugueu moure o formatar com si es tractessin d'un sol objecte.

Please support us!