Barra d'estat

La barra d'estat mostra informaciĆ³ sobre el document, incloent-hi l'objecte actualment seleccionat. Podeu fer doble clic sobre alguns dels elements de la barra d'estat per obrir una finestra de diĆ leg relacionada.

Mida actual

Mostra la posiciĆ³ X i Y del cursor i la mida de l'objecte seleccionat.

Escala

Indica el factor d'escala de la visualitzaciĆ³ actual de la pĆ gina.

ModificaciĆ³ del document

If changes to the document have not yet been saved, a "*" is displayed in this field on the Status bar. This also applies to new, not yet saved documents.

Diapositiva/nivell actual

Mostra el nĆŗmero de diapositiva actual seguit del nombre total de diapositives.

Estil de la pĆ gina actual

Displays the current Page Style. Double-click to edit the style, right-click to select another style.

Please support us!