Barra Línia i emplenament

La barra Línia i emplenament conté ordes i opcions que podeu aplicar en la visualització actual.

note

With no object selected in the workspace, if you set the shape attributes like line thickness, line color, line style, area fill type and area fill style with the Line and Filling bar, then the line and filling settings are applied to new shapes, as direct formatting, overriding the shape Default Drawing Style attributes. To reset the attributes of the Line and Filling bar to those of the Default Drawing Style, unselect any object in the workspace and double-click on the Default Drawing Style entry in the Styles pane of the Sidebar. The next object you draw shows the Default Drawing Style.


Posició i mida

Redimensiona, mou, gira o inclina l'objecte seleccionat.

Icona Posició i mida

Posició i mida

Align Objects

Alinea els objectes seleccionats en relació amb els altres.

Porta al davant

Mou l'objecte seleccionat al principi de l'orde d'apilament, de manera que quede davant de la resta d'objectes.

Icon Bring to Front

Porta al davant

Envia cap avant

Mou l'objecte seleccionat un nivell cap amunt, de manera que quede més a prop de la part superior de l'orde d'apilament.

Icon Bring Forward

Envia cap avant

Envia cap arrere

Mou l'objecte seleccionat un nivell cap avall, de manera que quede més a prop de la part inferior de l'orde d'apilament.

Icon Send Backward

Envia cap arrere

Envia al fons

Mou l'objecte seleccionat a darrere de l'orde d'apilament, de manera que quede darrere de la resta d'objectes.

Icon Send to Back

Envia al fons

Davant de l'objecte

Modifica l'orde d'apilament desplaçant l'objecte seleccionat davant d'un objecte que indiqueu. La posició a la pantalla de l'objecte seleccionat no canvia.

Darrere de l'objecte

Modifica l'orde d'apilament desplaçant l'objecte seleccionat al darrere d'un objecte que indiqueu. La posició a la pantalla de l'objecte seleccionat no canvia.

Estil de la línia

Seleccioneu l'estil de línia que voleu utilitzar.

Icon Line Style

Estil de línia

Line Thickness

Select the thickness for the line. You can append a measurement unit. A zero line thickness results in a hairline with a thickness of one pixel of the output medium.

Icon Line Thickness

Line Thickness

Color de la línia

Seleccioneu un color per a la línia.

Icon Line Color

Color de línia

Estil/emplenament de l'àrea

Seleccioneu el tipus d'emplenament que voleu aplicar a l'objecte de dibuix seleccionat.

Icon Area Style / Filling

Estil/emplenament de l'àrea

Ombra

Afig una ombra a l'objecte seleccionat. Si l'objecte ja té una ombra, se suprimirà. Si feu clic a esta icona sense haver seleccionat cap objecte, l'ombra s'afegirà al proper objecte que dibuixeu.

Icon Add Shadow

Ombra

Estil de la fletxa

Obri la barra d'eines Extrems de fletxa. Utilitzeu els símbols que es mostren per definir l'estil de l'extrem de la línia seleccionada.

Icon Line Ends

Estil de la fletxa

Flip Vertically

Flips the selected object(s) vertically from top to bottom.

Flip Horizontally

Flips the selected object(s) horizontally from left to right.

Transformacions

Modifica la forma, l'orientació o l'emplenament dels objectes seleccionats.

Indica si s'ha de mostrar la finestra Estils, que és on podeu assignar i organitzar estils.

Icona Estils

Estils

Display Grid

Enables or disables the grid.

Ajusta a la graella

Especifica si cal moure marcs, elements de dibuix i controls només entre punts de graella. Per a canviar l'estat de la graella d'ajustament només per a l'acció actual, arrossegueu un objecte mentre manteniu premuda la tecla .

Helplines While Moving

Activates or deactivates the display of guides when moving an object.

Ens cal la vostra ajuda!