Modifica

Conté ordes per modificar objectes del document.

Gira

Gira els objectes seleccionats.

Inverteix

Permet invertir l'objecte seleccionat de manera horitzontal o vertical.

Converteix

Opcions de conversiĂł de l'objecte seleccionat.

Organitza

Modifica l'orde d'apilament d'un objecte seleccionat.

Align Objects

Alinea els objectes seleccionats en relaciĂł amb els altres.

Distribueix la selecciĂł

Distributes three or more selected objects evenly along the horizontal axis or the vertical axis. You can also evenly distribute the spacing between objects.

Anomena l'objecte

Assigna un nom a l'objecte seleccionat per tal que el pugueu trobar rĂ pidament al Navegador.

Agrupa

Agrupa els objectes seleccionats per tal que els pugueu moure com si fossin un sol objecte.

Desagrupa

Divideix el grup seleccionat en objectes individuals.

Inclou-ho al grup

Obri el grup seleccionat per tal que en pugueu editar els objectes individuals. Si el grup seleccionat conté grups incrustats, haureu de repetir esta orde per a cada subgrup.

Ix del grup

Permet eixir del grup, de manera que ja no en pugueu editar els objectes individuals.

Combina

Combina diversos objectes seleccionats en una sola forma. Contràriament a l'agrupament, un objecte combinat pren les propietats de l'objecte situat a sota de tot de la pila. Podeu dividir els objectes combinats, però es perdran les propietats de l'objecte original.

Divideix

Divideix un objecte combinat en diversos objectes individuals. Els objectes que s'obtenen tenen les mateixes propietats de lĂ­nia i d'emplenament que l'objecte combinat.

Formes

Crea una forma a partir de dos o més objectes seleccionats.

Connecta

Crea una lĂ­nia o una corba de BĂ©zier connectant diverses lĂ­nies, corbes de BĂ©zier o altres objectes amb una lĂ­nia. Els objectes tancats que contenen un emplenament es converteixen en lĂ­nies i perden aquest emplenament.

Trenca

Trenca les línies que s'han unit mitjançant l'ordre Connecta.

Ens cal la vostra ajuda!