Insereix

Este menĂș contĂ© les ordes que s'utilitzen per inserir elements nous en el document, com ara grĂ fics, objectes, carĂ cters especials i altres fitxers.

Imatge

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Àudio or vídeo

Permet inserir un fitxer de vĂ­deo o d'Ă udio en el document.

Diagrama

Insereix un diagrama

Taula

Insereix una taula a la diapositiva o a la pĂ gina actual.

Restaura

The submenu presents various sources that an image, audio or video can be insert from.

OLE Object

Inserts an embedded or linked object into your document, including formulas, QR codes, and OLE objects.

Forma

Aquest submenĂș conte formes habituals, com ara lĂ­nies, cercles, triangles i quadrats, o una forma de sĂ­mbol com ara cares somrients, cors i flors, que es poden inserir en el document.

Snap Point/Line

Insereix un punt de captura o una línia de captura (també coneguda com a guia) que podeu utilitzar per alinear objectes ràpidament en una diapositiva. Els punts de captura i les línies de captura no apareixen quan una diapositiva s'imprimeix o s'utilitza en una presentació.

Text Box

Draws a text box with horizontal text direction where you drag in the current document. Drag a text box to the size you want anywhere in the document, and then type or paste your text. Rotate the text box to get rotated text.

Comment

Inserts a comment around the selected text, presentation slide, drawing page or at the current spreadsheet cursor position.

Marc flotant

Insereix un marc flotant al document actual. Els marcs flotants s'utilitzen als documents HTML per mostrar el contingut d'un altre fitxer.

Galeria Fontwork

Opens the Fontwork dialog from which you can insert styled text not possible through standard font formatting into your document.

Enllaç

Opens a dialog that enables you to edit hyperlinks.

CarĂ cter especial

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Marca de format

Opens a submenu to insert special formatting marks like no-break space, soft hyphen, and zero-width space.

NĂșmero de diapositiva

Afig el nĂșmero de la diapositiva o de la pĂ gina.

Camps

Mostra una llista dels camps comuns que podeu inserir a la diapositiva.

Capçalera i peu de pàgina

Afig o canvia el text dels espais reservats que hi ha a la part superior i inferior de les diapositives i de les diapositives mestres.

Control del formulari

Aquest submenĂș contĂ© controls de formes com ara quadres de text, quadres de verificaciĂł, botons d'opciĂł i quadres de llistes, que es poden inserir en el document.

Ens cal la vostra ajuda!