Visualitza

Este menú conté ordes per controlar la visualització en pantalla del document.

Normal

Canvia a la visualització normal, on podeu crear i editar les diapositives.

Esquema

Canvia a la visualització d'esquema, on podeu afegir, editar i reordenar diapositives, títols i encapçalaments.

Notes

Canvia a la visualització de les notes, on podeu afegir notes a les diapositives. Les notes queden amagades per al públic quan feu la presentació.

Prospecte

Canvia a la visualització de prospecte, on podeu dimensionar diverses diapositives perquè s'ajusten a una pàgina impresa.

Classificador de diapositives

Mostra versions en miniatura de les diapositives, així es poden reordenar fàcilment.

Diapositiva mestra

Canvia a la visualització de la diapositiva mestra, on podeu afegir elements que voleu que apareguen a totes les diapositives de la presentació que utilitzen la mateixa diapositiva mestra.

Notes mestres

Mostra les notes mestres, on podeu definir el format per defecte per a les notes.

Barres d'eines

Obri un submenú que permet mostrar barres d'eines i amagar-les. Les barres d'eines contenen icones i opcions que permeten accedir ràpidament a les ordes del LibreOffice.

Barra d'estat

Mostra o amaga la barra d'estat a la part superior de la finestra.

Regles

Mostra o amaga els regles a les vores superior i esquerra de l'àrea de treball.

Pane

Switches the Pane on and off.

Graella

Permet definir les propietats de visualització d'una graella.

Snap Guides

Specifies the display options for snap guides.

Línies d'ajuda per a moure objectes

Specifies whether to display guides when moving an object.

Color/escala de grisos

Mostra les diapositives en color, en escala de grisos o en blanc i negre.

Comentaris

Mostra o amaga les anotacions d'una presentació.

Fons de la diapositiva mestra

Canvieu la visibilitat del fons d'una diapositiva mestra que es farà servir com a fons de la diapositiva actual.

Objectes de la diapositiva mestra

Canvieu la visibilitat dels objectes d'una diapositiva mestra perquè apareguen a la diapositiva actual.

Elements mestres

Afig espais reservats per a capçalera, peu, data i número de diapositiva en la diapositiva mestra.

Barra lateral

La barra lateral és una interfície gràfica vertical d'usuari que principalment proporciona propietats contextuals, gestió d'estils, navegació de documents i funcions de la galeria multimèdia.

Estils

Obri el quadre Estils de la barra lateral, on es mostren els estils gràfics i de presentació disponibles per a aplicar i editar.

Galeria de clip art

Obri la Galeria de la barra lateral, on es poden seleccionar imatges i clips d'àudio per inserir-los en un document.

Navegador

Obri el Navegador, des d'on podeu saltar ràpidament a altres diapositives o moure-vos entre fitxers oberts.

Escala

Redueix o amplia la visualització del LibreOffice.

Ens cal la vostra ajuda!