Menús

A la secció següent s'enumeren els temes d'ajuda disponibles per als menús i els diàlegs.

Icona de nota

Heu de seleccionar la finestra que conté el document en què voleu treballar per poder utilitzar les ordes de menú. De la mateixa manera, heu de seleccionar un objecte en el document per poder utilitzar les ordes de menú associades a l'objecte.


Icona d'avís

Els menús són sensibles al context. Això vol dir que els elements del menú que estan disponibles són rellevants per al treball que s'està duent a terme. Si el cursor està ubicat al text, llavors tots els elements de menú que es necessiten per editar text estan disponibles. Si heu seleccionat gràfics en el document, veureu tots els elements de menú que es poden utilitzar per editar gràfics.


Fitxer

Estes ordes s'apliquen al document actual, obren un document nou o tanquen l'aplicació.

Edit

This menu contains commands for editing the contents of the current document.

Visualitza

Este menú conté ordes per controlar la visualització en pantalla del document.

Insereix

Este menú conté les ordes que s'utilitzen per inserir elements nous en el document, com ara gràfics, objectes, caràcters especials i altres fitxers.

Format

Contains commands for formatting the layout and the contents of your document.

Slide

This menu provides slide management and navigation commands.

Presentació de diapositives

Conté ordes i opcions per executar una presentació.

Tools

Contains spelling tools, a gallery of object art that you can add to your document, as well as tools for configuring menus, and setting program preferences.

Finestra

Conté ordes per manipular i mostrar finestres de document.

Ajuda

El menú Ajuda permet iniciar i controlar el sistema d'ajuda del LibreOffice.

Please support us!