Inclusió de fulls de càlcul a les diapositives

Podeu aplicar diferents mètodes per inserir cel·les d'un full de càlcul a les diapositives de l'Impress o a les pàgines del Draw:

 1. Per inserir una taula nativa, introduïu les dades a les cel·les i apliqueu una formatació atractiva utilitzant la secció Disseny de taula de la subfinestra Tasques.

 2. Per inserir una taula nova com a objecte OLE o bé inserir un fitxer que ja existisca com a objecte OLE, podeu indicar que l'enllaç a un fitxer siga un enllaç simultani a les últimes dades guardades en un fitxer de full de càlcul.

Inserció d'una taula nativa

 1. Aneu a la diapositiva de l'Impress o a la pàgina del Draw on voleu inserir la taula.

 2. Trieu Insereix - Taula o utilitzeu la icona Taula de la barra d'eines Estàndard per inserir una taula.

 3. Feu doble clic a la taula i introduïu o enganxeu les dades a les cel·les.

 4. Seleccioneu part del contingut d'una cel·la i obriu el menú contextual amb el botó secundari del ratolí. Trieu les ordes per canviar el contingut de la cel·la, com ara la mida de la lletra i l'interlineat.

 5. Feu clic amb el botó secundari del ratolí sobre la vora de la taula per obrir-ne el menú contextual. Utilitzeu el menú contextual per introduir un nom i una descripció de la taula o per distribuir les files o les columnes uniformement, entre altres ordes.

 6. Seleccioneu unes quantes cel·les i feu clic amb el botó secundari per obrir un menú contextual, des del qual podeu inserir o suprimir files i columnes, entre altres ordes.

  Per seleccionar una àrea rectangular de cel·les, apunteu a la cel·la que serà una de les cantonades del rectangle, manteniu premut el botó del ratolí i arrossegueu-lo fins la cantonada oposada del rectangle, llavors deixeu anar el botó del ratolí.

  Per seleccionar una cel·la, apunteu a esta cel·la, manteniu premut el botó del ratolí i arrossegueu-lo fins la cel·la següent i cap arrere, llavors deixeu anar el botó del ratolí.

Inserció d'un full de càlcul nou com a objecte OLE

Podeu afegir un full de càlcul en blanc del LibreOffice Calc en una diapositiva com a objecte OLE.

 1. Aneu a la diapositiva on voleu inserir el full de càlcul.

 2. Choose Insert - OLE Object - OLE Object. Click Create new and select the LibreOffice Spreadsheet. Click OK. Click in the spreadsheet to enter your data.

 3. Feu clic a l'exterior del full de càlcul per visualitzar la diapositiva.

Per redimensionar el full de càlcul sense redimensionar la mida de les cel·les, feu doble clic sobre el full i després arrossegueu-ne una ansa lateral. Per redimensionar les cel·les del full, feu clic sobre el full de càlcul i després arrossegueu-ne una ansa lateral.

Inserció d'un full de càlcul des d'un fitxer

Quan inseriu un full de càlcul existent en una diapositiva, els canvis que es fan al fitxer del full de càlcul original no s'actualitzen a la diapositiva. No obstant això, podeu fer els canvis al full de càlcul directament des de la diapositiva.

 1. Aneu a la diapositiva on voleu inserir el full de càlcul.

 2. Choose Insert - OLE Object - OLE Object.

 3. Seleccioneu Crea'n un a partir d'un fitxer i després feu clic a Busca.

 4. Cerqueu el fitxer que voleu inserir i feu clic a D'acord.

  Habiliteu la casella de selecció Enllaç a fitxer per inserir el fitxer com a enllaç simultani.

note

S'inserirà tot el full de càlcul a la diapositiva. Si voleu canviar el full que es mostra, feu-hi doble clic i seleccioneu-ne un de diferent.


Format - Format de la diapositiva

Insert - OLE Object - OLE Object

Ens cal la vostra ajuda!