Instruccions per utilitzar el LibreOffice Impress

A la pàgina d'ajuda per al LibreOffice en general podeu trobar instruccions aplicables a tots els mòduls, com ara treballar amb finestres i menús, personalitzar el LibreOffice, fonts de dades, la galeria i la funció d'arrossegar i deixar anar.

Si voleu ajuda per a un altre mòdul, passeu a l'ajuda d'aquell mòdul amb el quadre combinat de l'àrea de navegació.

Visualització i impressió d'una presentació

Mostra d'una presentació de diapositives

Canvi de l'orde de les diapositives

Animació de transicions entre diapositives

Canvi de l'emplenament de fons de la

Creació d'una presentació de diapositives personalitzada

Canvi d'escala amb el teclat numèric

Assaig de cronometratges per als canvis de diapositives

Impressió més ràpida amb dades reduïdes

Objectes animats i objectes 3D

Animació d'objectes a les diapositives d'una presentació

Creació d'imatges GIF animades

Exportació d'animacions a format GIF

Selecció d'objectes subjacents

Conversió d'objectes 2D en corbes, polígons i objectes 3D

Importació i exportació

Importació de pàgines HTML a presentacions

Desament d'una presentació en format HTML

Loading Color, Gradient, and Hatching Palettes

Càrrega d'estils de línia i de fletxa

Impressió de presentacions

Impressió d'una diapositiva perquè s'ajuste a la mida del paper

Obertura de documents guardats en altres formats

Guardar documents en altres formats

Diversos

Utilització de tecles de drecera al LibreOffice Impress

Agrupació d'objectes

Inserting, Editing, Saving Bitmaps Images

Còpia de la formatació amb l'eina de clonar el format

Desfer la formatació directa d'un document

Canvi de l'emplenament de fons de la

Addició d'una capçalera o un peu de pàgina a totes les diapositives

Fontwork per a text gràfic

Canvi d'escala amb el teclat numèric

Dibuix de corbes

Edició de corbes

Ús dels punts d'adhesió

Insert Slide from File

Inclusió de fulls de càlcul a les diapositives

Conversió de caràcters de text en objectes de dibuix

Conversió d'imatges de mapes de bits en gràfics vectorials

Aplicació d'estils de línia mitjançant la barra d'eines

Defining Arrow Styles

Definició d'estils de línia

Ens cal la vostra ajuda!