Edició de corbes

Un segment de línia corba consisteix en dos punts de dades (extrems) i dos punts de control (anses). Una línia de control connecta un punt de control amb un punt de dades. Podeu canviar la forma d'una corba convertint un punt de dades en un tipus diferent, o bé arrossegant els punts de control cap a una altra ubicació.

També podeu modificar les propietats de la línia seleccionant-la i triant Format - Línia.

Icona

Per visualitzar els punts de dades i els punts de control d'una línia corba, seleccioneu-la i feu clic a la icona Punts de la barra Dibuix. Els punts de dades es representen per mitjà de quadrats i els punts de control, per mitjà de cercles. Un punt de control es pot superposar a un punt de dades.

Per ajustar un segment de línia corba:

 1. Seleccioneu una línia corba i feu clic a la icona Punts de la barra d'eines Dibuix.

 2. Feu una de les accions següents:

Per dividir una línia corba:

Només podeu dividir una línia corba que tinga tres punts de dades o més.

 1. Seleccioneu una línia corba i feu clic a la icona Punts de la barra d'eines Dibuix.

 2. Seleccioneu un punt de dades i després feu clic a la icona Divideix la corba de la barra Edita els punts.

Per crear una forma tancada:

 1. Seleccioneu una línia corba i feu clic a la icona Punts de la barra d'eines Dibuix.

 2. A la barra Edita els punts, feu clic a la icona Tanca Bézier.

Per convertir un punt de dades en una línia corba:

 1. Seleccioneu una línia corba i feu clic a la icona Punts de la barra d'eines Dibuix.

 2. Feu clic al punt de dades que vulgueu convertir i feu una de les accions següents:

Per afegir un punt de dades:

 1. Seleccioneu una línia corba i feu clic a la icona Punts de la barra d'eines Dibuix.

 2. A la barra Edita els punts, feu clic a la icona Insereix punts.

 3. Feu clic a la línia on vulgueu afegir el punt i arrossegueu-la fins a una distància curta.

Icona de consell

Si un punt de dades no té un punt de control, seleccioneu el punt de dades i feu clic a la icona Converteix en corba de la barra Edita els punts.


Per suprimir un punt de dades:

 1. Seleccioneu una línia corba i feu clic a la icona Punts de la barra d'eines Dibuix.

 2. Feu clic al punt que voleu suprimir.

 3. A la barra Edita els punts, feu clic a la icona Suprimeix els punts.

Ens cal la vostra ajuda!