Addició d'una capçalera o un peu de pàgina a totes les diapositives

Every slide is based on a master slide. The text, pictures, tables, fields or other objects that you place on the master slide are visible as a background on all slides that are based on that master slide.

Els documents mestres existeixen per a diapositives, notes i prospectes.

Addició d'objectes de capçalera o de peu de pàgina predefinits

Cada tipus de diapositiva mestra té algunes àrees predefinides per incloure la data, el peu de pàgina i els números de les diapositives.

Quan canvieu a la visualització mestra, podeu moure les àrees a qualsevol posició del document mestre. Podeu introduir text addicional i redimensionar les àrees. Podeu seleccionar els continguts de les àrees i aplicar formats de text. Per exemple, podeu canviar la mida o el color del tipus de lletra.

tip

A predefined Header Area is available only for notes and handouts. If you want a header on all slides, you can move the Footer Area on the master slide to the top.


Els objectes que inseriu en una diapositiva mestra es veuen a totes les diapositives que es basen en aquesta diapositiva mestra.

 1. Trieu Visualitza - Capçalera i peu.

  Veureu un diàleg amb dues pestanyes: Diapositiva i Notes i prospectes, on podeu introduir continguts a les àrees predefinides.

  Diàleg de capçalera i peu de pàgina

  Per defecte, la casella de selecció Data i hora està activada, però el format es defineix com a Fix i el quadre d'entrada de text és buit, de manera que no es veu cap data ni cap hora a les diapositives.

  Per defecte, la casella de selecció Peu està activada però el quadre d'entrada de text és buit, de manera que no es veu cap peu de pàgina a les diapositives.

  Per defecte, la casella de selecció Número de diapositiva està desactivada, per la qual cosa els números de diapositiva no són visibles.

 2. Introduïu o seleccioneu els continguts que s'han de veure a totes les diapositives.

 3. Si voleu canviar la posició i la formatació dels objectes mestres, trieu Visualitza ▸ Mestre.

  Veureu la diapositiva mestra amb àrees a la part inferior. Podeu moure les àrees, seleccionar els camps i aplicar algunes opcions de formatació. Ací també podeu introduir el text que es mostrarà als camps.

 4. Feu clic a l'àrea Data i hora i moveu este camp. Seleccioneu el camp <data/hora> i apliqueu opcions de formatació per a la data i l'hora de totes les diapositives. Feu el mateix per a les àrees Peu de pàgina i Número de diapositiva.

 5. Normally the predefined elements of the master slide are set to visible in the presentation. You can control the visibility of the predefined elements by choosing Slide - Master Elements.

  Diâleg Disposició mestra

Addició d'objectes de text com a objectes de capçalera o de peu de pàgina

Podeu afegir un objecte de text a qualsevol lloc de la diapositiva mestra.

 1. Trieu Visualitza ▸ Diapositiva mestra.

 2. On the Drawing bar, select the Text iconIcon.

 3. Arrossegueu a la diapositiva mestra per a dibuixar un objecte de text, i després teclegeu o enganxeu el text.

 4. Trieu Visualitza - Normal quan hàgeu acabat.

tip

També podeu afegir camps com ara la data o el número de pàgina a una capçalera o a un peu de pàgina si trieu Insereix - Camps.


Ens cal la vostra ajuda!