Addició d'una capçalera o d'un peu de pàgina a totes les diapositives

Every slide is based on a master slide. The text, pictures, tables, fields or other objects that you place on the master slide are visible as a background on all slides that are based on that master slide.

Els documents mestres existeixen per a diapositives, notes i prospectes.

Addició d'objectes de capçalera o de peu de pàgina predefinits

Cada tipus de diapositiva mestra té algunes àrees predefinides per incloure la data, el peu de pàgina i els números de les diapositives.

Quan canvieu a la visualització mestra, podeu moure les àrees a qualsevol posició del document mestre. Podeu introduir text addicional i redimensionar les àrees. Podeu seleccionar els continguts de les àrees i aplicar formats de text. Per exemple, podeu canviar la mida o el color del tipus de lletra.

Icona de consell

A predefined Header Area is available only for notes and handouts. If you want a header on all slides, you can move the Footer Area on the master slide to the top.


Els objectes que inseriu en una diapositiva mestra es veuen a totes les diapositives que es basen en aquesta diapositiva mestra.

 1. Trieu Visualitza - Capçalera i peu.

  Veureu un diàleg amb dues pestanyes: Diapositiva i Notes i prospectes, on podeu introduir continguts a les àrees predefinides.

  Per defecte, la casella de selecció Data i hora està activada, però el format es defineix com a Fix i el quadre d'entrada de text és buit, de manera que no es veu cap data ni cap hora a les diapositives.

  Per defecte, la casella de selecció Peu està activada però el quadre d'entrada de text és buit, de manera que no es veu cap peu de pàgina a les diapositives.

  Per defecte, la casella de selecció Número de diapositiva està desactivada, per la qual cosa els números de diapositiva no són visibles.

 2. Introduïu o seleccioneu els continguts que s'han de veure a totes les diapositives.

 3. Si voleu canviar la posició i la formatació dels objectes mestres, trieu Visualitza ▸ Mestre.

  Veureu la diapositiva mestra amb àrees a la part inferior. Podeu moure les àrees, seleccionar els camps i aplicar algunes opcions de formatació. Ací també podeu introduir el text que es mostrarà als camps.

 4. Feu clic a l'àrea Data i hora i moveu este camp. Seleccioneu el camp <data/hora> i apliqueu opcions de formatació per a la data i l'hora de totes les diapositives. Feu el mateix per a les àrees Peu de pàgina i Número de diapositiva.

Addició d'objectes de text com a objectes de capçalera o de peu de pàgina

Podeu afegir un objecte de text a qualsevol lloc de la diapositiva mestra.

 1. Trieu Visualitza ▸ Diapositiva mestra.

 2. A la barra Dibuix, seleccioneu la icona Text Icona.

 3. Arrossegueu a la diapositiva mestra per a dibuixar un objecte de text, i després teclegeu o enganxeu el text.

 4. Trieu Visualitza - Normal quan hàgeu acabat.

Icona de consell

També podeu afegir camps com ara la data o el número de pàgina a una capçalera o a un peu de pàgina si trieu Insereix - Camps.


Ens cal la vostra ajuda!