Canvi de l'emplenament de fons de la

To use a color, gradient, or hatching pattern for the background

 1. Trieu i, tot seguit, feu clic a la pestanya Fons.

 2. A l'àrea Omple, feu una de les accions següents:

  Seleccioneu Color i, tot seguit, feu clic a un color de la llista.

  Seleccioneu Degradat i, tot seguit, feu clic a un estil de degradat de la llista.

  Seleccioneu Ombreig i, tot seguit, feu clic a un estil d'ombreig de la llista.

 3. Feu clic a D'acord.

To use an image for the background

You can display an entire image as a background, or you can tile the image to produce a patterned background.

 1. Trieu i, tot seguit, feu clic a la pestanya Fons.

 2. In the Fill area, select Image, and then click an image in the list.

  note

  To use a custom image for the background, click the Import button. Locate the image and click Open. On returning to the Background tab, the imported image is in the Image list.


 3. Feu una de les accions següents:

  Per visualitzar la imatge sencera com a fons, desactiveu la casella de selecció Mosaic a l'àrea Posició i després seleccioneu Ajustament automàtic.

  Per utilitzar un mosaic de la imatge com a fons, seleccioneu Mosaic i definiu les opcions Mida, Posició i Desplaçament de la imatge.

 4. Feu clic a D'acord.

Aquesta modificació és vàlida només per a la presentació o el document de dibuix actual.

Per a guardar una mestra nova com a plantilla

 1. .

 2. .

 3. Choose View - Normal to close the master view.

 4. Choose File - Templates - Save As Template to save the document as a template.

 5. Enter a name for the template. Do not change the category from "My Templates". Click OK.

Now you can use the Templates window to open a new presentation or drawing based on your new template.

Ens cal la vostra ajuda!