Text

La barra d'eines Text conté una sèrie d'icones que permeten introduir diferents tipus de quadres de text.

Text

Dibuixa un quadre de text a la posició on feu clic o on arrossegueu del document actual. Feu clic a qualsevol punt del document i, a continuació, escriviu o enganxeu el text.

Icona

Text

Ajusta el text al marc

Dibuixa un quadre de text a la posició on feu clic o on arrossegueu del document actual. El text que introduïu es redimensionarà automàticament perquè s'ajuste a les dimensions del quadre. Feu clic a qualsevol punt del document i, a continuació, escriviu o enganxeu el text.

Icona

Ajusta el text al marc

Llegendes

Dibuixa una línia que acaba en una llegenda rectangular des d'on arrossegueu en el document actual. La direcció del text és horitzontal. Arrossegueu una ansa de la llegenda per redimensionar-la. Per convertir una llegenda rectangular en arrodonida, arrossegueu l'ansa de la cantonada més gran quan la busca es convertisca en una mà. Per afegir-hi text, feu clic a la vora de la llegenda i escriviu o enganxeu el text.

Icona

Llegendes

Compatibilitat amb les llengües asiàtiques

Només es pot accedir a estes ordes després d'habilitar la compatibilitat amb llengües asiàtiques a - Configuració de la llengua - Llengües.

Llegendes verticals

Icona

Dibuixa una línia que acaba amb una llegenda rectangular amb direcció de text vertical allà on l'arrossegueu del document actual. Arrossegueu una ansa de la llegenda per redimensionar-la. Per afegir text, feu clic a la vora de la llegenda i escriviu o enganxeu el text. Per canviar una llegenda rectangular a una llegenda arrodonida, arrossegueu l'ansa de l'angle més gran quan la busca es transformi en una mà. Això només és possible quan l'habilitació de llengües asiàtiques està activada.

Text vertical

Icona

Dibuixa un quadre de text amb direcció de text horitzontal quan feu clic o l'arrossegueu al document actual. Feu clic a qualsevol lloc del document i escriviu o enganxeu el text. També podeu moure el cursor allà on vulgueu afegir el text, arrossegar un quadre de text i escriure o enganxar el text. Això només és possible quan l'habilitació de llengües asiàtiques està activada.

Ajusta el text vertical al marc

Draws a text box with vertical text direction where you click or drag in the current document. The text that you enter is automatically resized to fit the dimensions of the box. (Enable Asian text support to enable this icon). Click anywhere in the document, and then type or paste your text. You can also move the cursor to where you want to add the text, drag a box, and then type or paste your text.

Icona

Ajusta el text vertical al marc

Please support us!