Subtract

Subtracts the area of the selected objects from the area of the lowermost object.

Per accedir a esta orde...

Trieu Forma ▸ Resta (només al LibreOffice Draw)

Seleccioneu dos objectes o més, obriu-ne el menú contextual i trieu Formes - Resta


Any spaces between the objects are preserved.

Combinació d'objectes i construcció de formes

Ens cal la vostra ajuda!