Paràmetres de la presentació de diapositives

Defineix la configuració de la presentació de diapositives: la diapositiva des d'on ha de començar la presentació, la manera d'avançar les diapositives, el tipus de presentació i les opcions per a la busca del ratolí.

Per accedir a esta orde...

Trieu Presentació de diapositives - Paràmetres de presentació de diapositives


Diàleg Presentació

Interval

Especifica les diapositives que s'han d'incloure a la presentació de diapositives.

Totes les diapositives

Inclou totes les diapositives a la presentació de diapositives.

From:

Introduïu el número de la diapositiva d'inici.

Presentació personalitzada

Inicia una presentació de diapositives personalitzada amb l'ordre que definiu a Presentació de diapositives ▸ Presentació personalitzada.

Mode de presentació

Seleccioneu el tipus de presentació de diapositives.

Pantalla completa

La diapositiva es mostra en pantalla completa.

En una finestra

La presentació de diapositives s'executa a la finestra del programa LibreOffice.

Bucle i repeteix després de

Reinicia la presentació de diapositives després de l'interval de pausa que indiqueu. Es mostra una diapositiva de pausa entre la diapositiva final i la diapositiva d'inici. Premeu la tecla Esc per aturar la presentació.

Duració de la pausa

Introduïu la duració de la pausa abans que es repetisca la presentació de diapositives. Si introduïu zero, la presentació de diapositives es reinicia immediatament, sense mostrar cap diapositiva de pausa.

Mostra el logotip

Mostra el logotip del LibreOffice a la diapositiva de pausa. El logotip no es pot canviar.

Opcions

Canvia les diapositives manualment

Les diapositives no canvien mai automàticament quan esta casella està activada.

Busca del ratolí visible

Mostra la busca del ratolí durant la presentació de diapositives.

Busca del ratolí com a ploma

Transforma la busca del ratolí en una ploma que podeu utilitzar per dibuixar a les diapositives durant la presentació.

note

Anything you write with the pen will appear in your slides after exiting the slideshow. The properties of the pen can be changed by choosing the Pen Width or Change pen Color command in the context menu of the running slide show.


Es permeten les animacions

Mostra tots els marcs dels fitxers GIF animats durant la presentació de diapositives. Si aquesta opció no està seleccionada, només es mostra el primer marc d'un fitxer GIF animat.

Canvia les diapositives fent clic al fons

Passa a la diapositiva següent quan feu clic al fons d'una diapositiva.

Presentació sempre en primer pla

La finestra del LibreOffice es manté en primer pla durant la presentació. Cap altre programa mostrarà la finestra davant de la presentació.

Pantalles múltiples

Per defecte, s'utilitza la pantalla principal per al mode de presentació de diapositives. Si l'escriptori actual es mostra en diverses pantalles, podeu seleccionar la pantalla que voleu utilitzar per a les presentacions de diapositives en mode Pantalla completa. Si l'escriptori actual només es mostra en una pantalla, o si la funció de pantalles múltiples no és compatible amb el sistema actual, no podreu seleccionar una altra pantalla.

Pantalla de presentació

Seleccioneu la pantalla que vulgueu utilitzar per al mode de presentació de diapositives a pantalla completa.

Si el sistema permet estendre la visualització d'una finestra per totes les pantalles disponibles, també podeu seleccionar «Totes les pantalles». Si ho feu, la presentació es mostrarà sobre totes les pantalles disponibles.

note

Aquest paràmetre no es guarda al document, sinó a la configuració de l'usuari.


Ens cal la vostra ajuda!