Organitza

Modifica l'orde d'apilament d'un objecte seleccionat.

Per accedir a esta orde...

From the menu bar:

From the context menu:

Choose Arrange.

From the tabbed interface:

Choose Image tab.

Choose Object tab.

From toolbars:

Icon Arrange

Organitza


Selecció d'objectes subjacents

Porta al davant

Mou l'objecte seleccionat al principi de l'orde d'apilament, de manera que quede davant de la resta d'objectes.

Envia cap avant

Mou l'objecte seleccionat un nivell cap amunt, de manera que quede més a prop de la part superior de l'orde d'apilament.

Envia cap arrere

Mou l'objecte seleccionat un nivell cap avall, de manera que quede més a prop de la part inferior de l'orde d'apilament.

Envia al fons

Mou l'objecte seleccionat a darrere de l'orde d'apilament, de manera que quede darrere de la resta d'objectes.

Davant de l'objecte

Modifica l'orde d'apilament desplaçant l'objecte seleccionat davant d'un objecte que indiqueu. La posició a la pantalla de l'objecte seleccionat no canvia.

Darrere de l'objecte

Modifica l'orde d'apilament desplaçant l'objecte seleccionat al darrere d'un objecte que indiqueu. La posició a la pantalla de l'objecte seleccionat no canvia.

Inverteix

Inverteix l'ordre d'apilament dels objectes seleccionats.

Ens cal la vostra ajuda!