Connectors

Sets the properties of a connector.

Tipus

Enumera els tipus de connectors disponibles. Hi ha quatre tipus de connectors: estàndard, lineal, directe i corb.

Desplaçament de línies

Defineix el desplaçament d'una línia de connector. La finestra de previsualització mostra el resultat.

Línia 1

Introduïu un valor de desplaçament per a la línia 1.

Línia 2

Introduïu un valor de desplaçament per a la línia 2.

Línia 3

Introduïu un valor de desplaçament per a la línia 3.

Interlineat

Defineix l'interlineat per als connectors.

Inici horitzontal

Introduïu la quantitat d'espai horitzontal que voleu a l'inici del connector.

Inici vertical

Introduïu la quantitat d'espai vertical que voleu a l'inici del connector.

Fi horitzontal

Introduïu la quantitat d'espai horitzontal que voleu al final del connector.

Fi vertical

Introduïu la quantitat d'espai vertical que voleu al final del connector.

Reinicialitza el desplaçament de línies

Reinicialitza els valors de desplaçament de línies per defecte.(Només es pot accedir a esta orde a través del menú contextual).

Ens cal la vostra ajuda!