Dimensionament

Modifica les propietats de longitud, de mesura i de guies de la línia de dimensió seleccionada.

Icona de nota

Si voleu modificar l'estil de línia o de fletxa d'una línia de dimensió, trieu Format - Línia.


Per accedir a esta orde...

En el menú contextual d'una línia de dimensió, trieu Dimensions.

A la barra d'eines Línies i fletxes, feu clic a la icona Línia de dimensió.

Icona

Línia de dimensió


Una línia de dimensió sempre s'insereix en l'enllaç layer anomenat Dimension lines . Si establiu aquesta capa a invisible no veureu cap línia de dimensió en el vostre dibuix.

Línia

Defineix les propietats de distància entre la línia de dimensió i les guies entre elles i en relació amb la línia de base.

Distància entre línies

Especifica la distància entre la línia de dimensió i la línia de base (distància entre les línies = 0).

Guia sobresortint

Indica la longitud de la guia esquerra i de la guia dreta a partir de la línia de base (distància entre les línies = 0). Els valors positius amplien les guies situades sobre la línia de base i els valors negatius amplien les guies situades sota la línia de base.

Distància entre guies

Indica la longitud de la guia dreta i de la guia esquerra a partir de la línia de dimensió. Els valors positius amplien les guies situades sobre la línia de dimensió i els valors negatius amplien les guies situades sota la línia de dimensió.

Guia esquerra

Indica la longitud de la guia esquerra a partir de la línia de dimensió. Els valors positius amplien la guia situada sota la línia de dimensió i els valors negatius amplien la guia situada sobre la línia de dimensió.

Guia dreta

Indica la longitud de la guia dreta a partir de la línia de dimensió. Els valors positius amplien la guia situada sota la línia de dimensió i els valors negatius amplien la guia situada sobre la línia de dimensió.

Línia de dimensió sota l'objecte

Inverteix les propietats que s'han definit a l'àrea Línia.

Nombre de decimals

Indica el nombre de decimals que s'han d'utilitzar per a mostrar les propietats de les línies.

Llegenda

Defineix les propietats del text de dimensió.

Posició del text

Determina la posició del text de dimensió en relació amb la línia de dimensió i amb les guies.

Icona d'avís

Les caselles de selecció Vertical automàtic i Horitzontal automàtic s'han de desactivar per poder assignar la Posició del text.


Vertical automàtic

Determina la posició vertical òptima per al text de dimensió.

Horitzontal automàtic

Determina la posició horitzontal òptima per al text de dimensió.

Mostra les unitats de mesura

Mostra o amaga les unitats de mesura de dimensió. També podeu seleccionar a la llista la unitat de mesura que voleu visualitzar.

Paral·lel a la línia

Mostra el text en paral·lel o a 90 graus en relació amb la línia de dimensió.

Camp de previsualització

Mostra una previsualització de la selecció actual.

Ens cal la vostra ajuda!