Autor

Insereix a la diapositiva actual els noms i cognoms que apareixen a les dades de l'usuari del LibreOffice.

Per editar el nom, trieu - LibreOffice - Dades de l'usuari.

Per accedir a esta orde...

Trieu Insereix - Camp - Autor


Ens cal la vostra ajuda!