Data (fixa)

Insereix la data actual a la diapositiva com a camp fix. La data no s'actualitza automĂ ticament.

Per accedir a esta orde...

Trieu Insereix - Camp - Data (fixa)


Per a editar un camp inserit a la diapositiva, feu-hi doble clic, poseu el cursor davant del primer carĂ cter del camp i trieu Edita â–¸ Camps.

Please support us!