Insereix un text

Insereix text des d'un fitxer ASCII, RTF o HTML a la diapositiva activa.

Per accedir a esta orde...

Trieu

A la barra d'eines Insereix, feu clic a

Icona


The inserted text uses the default text formatting of the active slide. If you want, you can drag a text box in your slide, and then insert the text. The box automatically extends downwards for longer text passages.

Display list

Seleccioneu el text que voleu inserir des de la llista.

Enllaç

Insereix el text com a enllaç. Els enllaços s'actualitzen automàticament quan canvia el fitxer d'origen.

Ens cal la vostra ajuda!