Disposició de les notes mestres

Afig una capçalera, peu, data i número de diapositiva a les notes mestres.

Per accedir a esta orde...

Choose View - Master Notes.


Ens cal la vostra ajuda!