Presentació

Ordes comunes per a diapositives.

Per accedir a esta orde...

Trieu Visualitza - Barres d'eines - Presentació


Diapositiva

Inserts a slide after the currently selected slide.

Format de la diapositiva

Opens a submenu with slide layouts.

Canvia la diapositiva mestra

Displays the Available Master Slides dialog, where you can select a layout scheme for the current slide. Any objects in the slide design are inserted behind objects in the current slide.

Duplica la diapositiva

Insereix una còpia de la diapositiva actual després d'esta.

Amplia la diapositiva

Crea una diapositiva nova a partir de tots els punts d'esquema de nivell superior (el text un nivell per sota del text de títol a la jerarquia de l'esquema) a la diapositiva seleccionada. El text de l'esquema esdevé el títol de la diapositiva nova. Els punts de l'esquema situats a sota del nivell superior a la diapositiva original s'apugen un nivell a la diapositiva nova.

Presentació de diapositives

Inicia la presentació de diapositives.

Ens cal la vostra ajuda!