Regles

Mostra o amaga els regles a les vores superior i esquerra de l'àrea de treball.

Per accedir a esta orde...

Choose View - Rulers.


Podeu utilitzar regles per col·locar objectes a l'àrea de treball, definir sagnats de paràgrafs o arrossegar guies a la pàgina.

Ens cal la vostra ajuda!