Navegador

Obri el Navegador, des d'on podeu saltar ràpidament a altres diapositives o moure-vos entre fitxers oberts.

You can dock the Navigator to the edge of your workspace.

Per accedir a esta orde...

Choose View - Navigator.

A la barra Estàndard, feu clic a

Icon

Navegador activat/desactivat


Icona de consell

Press +Shift+F5 to open the Navigator when you are editing a presentation.


Busca

Transforma la busca del ratolí en una ploma que podeu utilitzar per a escriure sobre les diapositives durant una presentació de diapositives. No podeu canviar el color de la ploma.

Icona

Busca

Primera

Salta a la primera .

Icona de primera diapositiva

Primera

anterior

Es desplaça cap a la precedent.

Icona de diapositiva anterior

anterior

següent

Es desplaça cap a la següent..

Icona de diapositiva següent

següent

Última

Salta a l'última .

Icona d'últim registre

Última

Mode d'arrossegament

Arrossegueu i deixeu anar diapositives i objectes anomenats a la diapositiva activa. Només podeu inserir diapositives i objectes anomenats des d'un fitxer guardat. Només podeu inserir objectes anomenats com a còpies.

Icona

Insereix com a enllaç

Icona

Insereix com a enllaç

Icona

Insereix com a còpia

Insereix com a enllaç

Insereix diapositives com a enllaços (URL) a la diapositiva activa.

Insereix com a enllaç

Inserts slides as a link into the active slide.

Insereix com a còpia

Insereix una còpia d'una diapositiva o d'un objecte anomenat a la diapositiva activa.

Mostra les formes

Al submenú podeu triar si voleu visualitzar una llista de totes les formes o només de les formes anomenades. Utilitzeu el mètode d'arrossegar i deixar anar a la llista per canviar l'orde de les formes. Quan poseu la busca en una diapositiva i premeu la tecla Tab, se selecciona la forma següent de l'orde que hàgeu definit.

Diapositives existents

Mostra una llista de les diapositives disponibles. Feu doble clic en una diapositiva per a convertir-la en la diapositiva activa.

Documents oberts

Mostra una llista dels fitxers del LibreOffice disponibles. Seleccioneu un fitxer per a mostrar el contingut que podeu inserir.

Ens cal la vostra ajuda!