Navegador

Obri el Navegador, des d'on podeu saltar rĂ pidament a altres diapositives o moure-vos entre fitxers oberts.

Podeu acoblar el Navegador a l'extrem de l'espai de treball.

Per accedir a esta orde...

Choose View - Navigator.

On the Standard bar, click

Icon

Navigator On/Off


Icona de consell

Premeu Ctrl+Maj+F5 per a obrir el Navegador quan editeu una presentaciĂł de diapositives.


Busca

Transforma la busca del ratolĂ­ en una ploma que podeu utilitzar per a escriure sobre les diapositives durant una presentaciĂł de diapositives. No podeu canviar el color de la ploma.

Icona

Busca

First

Jumps to the first .

Icon First Slide

First

Previous

Moves back one .

Icon Previous Slide

Previous

Next

Move forward one .

Icon Next Slide

Next

Last

Jumps to the last .

Icon Last Record

Last

Mode d'arrossegament

Drag and drop slides and named objects into the active slide. You can only insert slides and named objects from a saved file. You can only insert named objects as copies.

Icon

Insereix com a enllaç

Icona

Insereix com a enllaç

Icon

Insereix com a còpia

Insereix com a enllaç

Insereix diapositives com a enllaços (URL) a la diapositiva activa.

Insereix com a enllaç

Insereix diapositives com a enllaços a la diapositiva activa.

Insereix com a còpia

Insereix una còpia d'una diapositiva o d'un objecte anomenat a la diapositiva activa.

Mostra les formes

Al submenú podeu triar si voleu visualitzar una llista de totes les formes o només de les formes anomenades. Utilitzeu el mètode d'arrossegar i deixar anar a la llista per canviar l'orde de les formes. Quan poseu la busca en una diapositiva i premeu la tecla Tab, se selecciona la forma següent de l'orde que hàgeu definit.

Diapositives existents

Lists available slides. Double-click a slide to make it the active slide.

Documents oberts

Lists available LibreOffice files. Select a file to display the contents you can insert.

Please support us!